Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yeniköy - Sarıyer

İstanbul Boğazı’nın Avrupa yakasında kalan kısmında, İstinye ve Tarabya arasında kalan sahil mahalesidir. Ünlü işadamlarının sahibi olduğu tarihi yalılarıyla meşhurdur.Yeniköy - Sarıyer

Yeniköy Mahallesi


Yeniköy neresidir?Yeniköy, Boğaziçi'nin Rumeli yakasında, Sarıyer İlçesi 'nde İstinye ve Tarabya arasında yer alan mahalledir. Sarıyer'in 26 mahallesinden biridir.


İdari olarak Sarıyer İlçesi'ne bağlı bir muhtarlıktır.Yeniköy, İstanbul'un fethi sırasında harap bir semtken Osmanlılar tarafından 16. yy'da imar edilmiş 18. yy'dan beri de hep seçkin bir semt olmuştur.


Fetihten sonra buraya ilk gelenler Romanya'nın Geni bölgesinden Ulah aileler ve daha sonra Rumlar olmuştur.Bu sebeple Geniköy denen yer I. Süleyman 'ın (hd 1520-1566) buyruğuyla Yeniköy adını almıştır. Rum halkı köye Yeniköy anlamında Neohorion da derdi. Ulahlardan bir yüzyıl sonra, Doğu Karadeniz'den denizci ve tüccar büyük bir kalabalık gelmiştir. 18.-19. yüzyilda ünlü banker ve levantenlerin , zengin gayrimuslimlerin yalilari ile dolmuştur.

Yeniköy, Bizans döneminde çok çilek yetiştiği için adı “komarodes” imiş. Kanuni döneminde yeniden kurulduğu için “Yeniköy” adını almıştır.


Günümüzde Yeniköy, sahil kesimlerinde İstanbul'un seçkin ve zengin zümresinin yaşadığı, sahile inen yamaçlarda çeşitli sitelerin yanında eski evlerin yer aldığı, daha yukarıda yeni yapılan sitelerin olduğu bir Boğaziçi semtidir. En çok tercih edilen yer ise Köybaşı caddesidir. Vehbi Koç'un oturduğu Tugay apartmanı da ünlülerin bulunduğu müstakil bir sitedir.


Yeniköy Mahallesi Muhtarlığı iletişim bilgileri nelerdir?Yeniköy Mahalle Muhtarlığı

Adres: Yeniköy Mh.  34464 İstanbul

Telefon: (0212) 262 0297Yeniköy’deki tarihi yapılar nelerdir? Tarihçesi ve özellikleri nelerdir?Yeniköy Sinagogu: Sefarad Ortodoks mezhebinden Yahudilerin kutsal mekanıdır. 1800’lerde açılan sinagog, Türkiye Hahambaşılığı’na bağlıdır. 


Yeniköy Sinagogu İstanbul Boğazı'nın kuzeyinde bulunan Yeniköy'de bulunan bir sinagogdur. Rivayete göre 1800'lerde Abraham Salomon Camondo tarafından yaptırıldığı söylenir. Bölgede artan Yahudi nüfusuyla bu sinagog yenileştirilip Şabat dualarına açılmıştır.Said Halim Paşa Yalısı: 19. yüzyılın son çeyreğinde Petraki Adamantini adlı bir mimara yaptırıldığı bilinmektedir. Yalının bahçesine yol tarafındaki kapıdan girilir. Rıhtımda haremlik ve salamlığa giden kapılar bulunmaktadır. Buradan selamlık bahçesine açılan kapının önünde iki aslan heykeli bulunmaktadır. Bunlardan biri İtalya diğeri ise Almanya tarafından Said Halim Paşa’nın kılıç kuşanması şerefine gönderilmiştir. Yalı, önündeki bu aslan heykelleri sebebiyle “Aslanlı Yalı” olarak da isimlendirilmiştir.


Said Halim Paşa’nın sağlığında kapıda “Aç Olan Buyursun Yesin” yazılı bir levha mevcutmuş  ve pek çok garip burada karnını doyurduğu rivayet edilir.Yeniköy - Sarıyer
Said Halim Paşa YalısıSaid Halim Paşa yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Yeniköy Köybaşı caddesinde Yeniköy Vapur iskelesinin güneyinde 1863 yılında inşa edilmiştir. Sait Halim Paşa Yalısı'nın tespit edilen ilk sahipleri Düzoğulları ailesidir. Bilindiği kadarıyla Düzoğulllarından kalan yalıyı Aristarhis Ailesi tamamen yıktırmış ve tahmini 1863 yılında yeniden inşa ettirmişlerdir. Sait Halim Paşa Yalısı, 1876 yılında Prens Abdülhalim Paşa'nın mülkiyetine geçmiştir. Ancak o dönemde yalının harap halde olması ve de istenilen büyüklükte olmaması nedeni ile Çanakkale’li mimar-kalfa Petraki Adamandidis’e bugünkü biçimiyle yeniden yaptırılmıştır. Abdülhalim Paşa’nın 1890 yılında vefatı ile mülkü Paşa’nın dokuz evladına kalmıştır. Sait Halim Paşa, kardeşlerine ait hisseleri satın alarak 1894 yılında yalının tamamına sahip olmuştur. Bina 1968’de Turizm Bankası’na geçmiş ve bir müddet sadece yabancıların girebildiği kumarhane olarak kullanılmıştır. Yangın tehlikesi ve benzeri sebeplerle kumarhane 1972 yılında Hilton’a devredilmiştir. 1974 yılında tadilattan geçen Sait Halim Paşa Yalısı, asıl büyük renovasyonu 1980-1984 yıllarında, Turizm Bankası tarafından TAÇ (Türkiye Anıt ve Çevre Koruma) Vakfı’na yaptırılarak gerçekleşmiştir. 1989’da TC. Turizm Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası’na dönüştürülünce Sait Halim Paşa Yalısı'nın sahibi Türkiye Kalkınma Bankası olmuştur. Sait Halim Paşa Yalısı'nın bahçesi yaz aylarında restoran olarak işletilmiş, odalarının bir bölümü müze olarak düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra Başbakanlık yazlık konutu olarak da kullanılmış ve zaman zaman resmi toplantılar burada yapılmıştır. Sait Halim Paşa Yalısı, 1995 yılında geçirdiği yangın sonrasında “Başbakanlık Resmi Konuk Evi” adı altında restore edilmiştir. Bu restorasyon 2002 yılında tamamlanmıştır. Sait Halim Paşa Yalısı, yangından önceki haline göre değil de inşa edildiği 1860’lı yıllardaki haline göre restore edilmiş, 2004 yılında Göçtur Turizm A.Ş.’nin işletmesine devredilene kadar da kullanılmamıştır. 2007 yılından itibaren Yeniköy Turizm Yatırımları ve Tic. A.Ş.  tarafından işletilmektedir. Sait Halim Paşa Yalısı - Köybaşı Caddesi No:83 Yeniköy - İstanbul adresinde konuşlanmış olan , Rıhtımındaki iki arslan heykelinden dolayı "Arslanlı Yalı" ismiyle de anılan Sait Halim Paşa Yalısı, neo-klasik tarzda inşa edilmiş olup, 19. yy.ın son çeyreğine aittir. Üslubuna uygun olarak, daha sakin dış görünüşüne karşın, dekorasyonunda ağır arabesk unsurlar kullanıldığından, küçük bir Arap sarayını andırır. Yalının planında harem ve selamlık aynı çatı altında düşünülmüştür. Kuzeyde bulunan harem bölümüyle, güneyde bulunan selamlık bölümüne ahşap, camekânlı bölmelerle girilir. Yalıya sade bir zerafeti architect engineer Bülent Doğan Seksen Dokuz ilmik adını verdiği yöntemle yeniden yorumlamıştır.Byzromotti Tasarım atölyesinde çalışmalarına bir süre ara veren usta Architecture ara verdiği dönemde Fransa ve İtalyanın provence havasını Kandilli semtine katarak ayrı bir tat vermiştir. Yalı Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın dört oğlundan biri olan Prens Mehmet Abdülhalim Paşa'nın oğlu olan Sait Halim Paşa'nın (1861-1921) ismiyle anılmaktadır.Yalının tespit edilen ilk sahipleri Düzoğulları ailesidir. Bilindiği kadarıyla Düzoğullları'ndan kalan yalıyı Aristarhis ailesi tamamen yıktırmış ve tahmini 1863 yılında yeniden inşa ettirmiştir. Yalı, 1876 yılında Mehmet Abdülhalim Paşa'nın mülkiyetine geçmiştir. Ancak o dönemde yalının harap halde olması ve istenilen büyüklükte olmaması nedeniyle Çanakkaleli mimar-kalfa Petraki Adamandidis’e bugünkü biçimiyle yeniden yaptırılmıştır. Abdülhalim Paşa’nın 1890 yılında vefatı ile mülkü Paşa’nın dokuz evladına kalmıştır. Sait Halim Paşa, kardeşlerine ait hisseleri satın alarak 1894 yılında yalının tamamına sahip olmuştur. Sait Halim Paşa ölünce yalı vârislerine kalmıştır. Özellikle arap müşterilere kiralanmıştır. Bir dönem Kral Faysal da burada kalmıştır.Bina 1968’de Turizm Bankası’na geçmiş ve bir süre sadece yabancılara hizmet eden bir kumarhane olarak kullanılmıştır. Yangın tehlikesi ve benzeri sebeplerle kumarhane 1972 yılında Hilton’a devredilmiştir.1974 yılında tadilat gören yalı, 1980-1984 yıllarında, TAÇ Vakfı (Türkiye Anıt ve Çevre Koruma Vakfı) tarafından büyük bir renovasyon geçirmiştir. 1989’da Turizm Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası’na dönüştürülünce yalının sahibi Türkiye Kalkınma Bankası olmuştur. Yalının bahçesi yaz aylarında restoran olarak işletilmiş, odalarının bir bölümü müze olarak düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra Başbakanlık yazlık konutu olarak da kullanılmış ve zaman zaman resmi toplantılar burada yapılmıştır. 1995’te, Tansu Çiller’in başbakanlığı döneminde çıkan sır dolu yangında büyük bölümü kül olan Yeniköy'deki yalının 1998’de başlayan yenileme çalışmalarına 1.7 trilyon lira harcandı. Çalışmalar, Prof. Dr. Doğan Kuban başkanlığında, yedi danışmanın denetiminde, Emek İnşaat tarafından yapıldı. Restorasyonda, yalının yangından önceki değil, 1890’lardaki görünümü temel alındı. “Başbakanlık Resmi Konuk Evi” adı altındaki bu restorasyon 2002 yılında tamamlanmış, 2004 yılında Göçtur Turizm A.Ş.’nin işletmesine devredilene kadar da kullanılmamıştır. Bina halen kapalı bulunmakta, ancak güney bahçesi yazlık lokanta, kuzey bahçesi plaj olarak kullanılmaktadır. Bahçenin kuzey ucunda, minik bir deniz hamamı (lido) bulunmaktadır. Yalıda önceleri üç yönden denize girilebiliyordu.


Avusturya Elçiliği Yazlığı: Osmanlı- Avusturya dostluğunun bir nişanesi olarak II. Abdülhamid tarafından Avusturya-Macaristan İmparatoru II. Franz Joseph’e, 1898’de hediye edilmiştir. Elçilik binası cephesi denize dönük, görkemli bir saray binası ve buna ek bir de müştemilat yapılarından oluşmaktadır. Ana yapı üç katlıdır ve zemin katının altında ise nispeten daha küçük bir de bodrum katı mevcuttur.


Yeniköy’de bulunan Avusturya Elçiliği yazlığı bugün Avusturya Konsolosluğu olarak kullanılmaktadır.


Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi: Yeniköy’de deniz kenarındaki parkta yer almaktadır. Çeşme 1805 yılında III. Selim’in annesi Mihrişah Sultan tarafından yaptırılmıştır. Çeşme tamamen mermerden olup tek cephelidir. Cephe üç bölümden oluşur. Yanlardaki iki bölüm dışa taşacak biçimde yapılmıştır ve alt kısımları düzdür. Köşeleri kavisli dörtgen nişlerin üzerinde üç konsol mevcuttur. Yanlardaki iki bölüm birbirinin simetriği ve aynıdır. En üstte ise mazgalı andıran bir konsol vardır. Çeşmenin kitabesi bu mazgal nişleri arasında bulunan ufak alanda, yarım daire biçiminde kemerli bir nişin içine yerleştirilmiştir. Bu bölümün altında ise at nalı kemerli bir kısım mevcuttur. Bu alan yuvarlak gövdeli, düz başlıklı iki mermer sütunla desteklenmektedir.


Afif Ahmet Pasa Yalısı: 1852 yılında Levazımat reisi Afif Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.Mimar Alexandre Vallaury dir.Suriye kökenli Misbah Muhayyeş yalıyı Afif Ahmet Paşa dan satın almıştır.Ünlü cinayet romanları yazarı Agahta Christie Orient Express ‘de Cinayet kitabını yazarken bu yalıda kalmıştı.Yalıda Uzan ailesi bir dönemi yaşamışlardır.Son sahibi ise Sabancı ailesidir.Yangınlarıyla ünlüdür.


Faik ve Bekirbey Yalısı (İkiz Yalı): 1906'da Sultan Sara’nın ikiz kızları için İtalyan mimar Raimondo d’Aronco yapmış. Güney yarısı Faik Kurtoğlu, Kuzey yarısı Bekir Sıtkı Oyal’a satılınca adı Faik Bekir Bey Yalısı olarak değişmiş. 1967'de İsmet Okur’a satılan yalının son sahipleri ise mühendis Adnan Ünlütürk ve Lütfiye Kurtoğlu.


Mısırlı Fuat Bey Yalısı: Baltacı Anasyani Yalısı olarak da bilinen yalı 18. yüzyılın sonlarına doğru inşa edilmiş. Fuat Bey, yalıyı Mısırlı İhsan Bey'den satın almışsa da, daha sonraları yalı önce Boronkay ailesine, sonra da Son Havadis gazetesi sahibi Mustafa Özkan'a satılmış. Yeniköy’de oturan ünlü işadamları kimler?Bülent Eczacıbaşı: Bülent-Oya Eczacıbaşı çifti, 1989’dan bu yana Yeniköy sahil yolunda Hollandalılar Yalısı adıyla bilinen beyaz köşkte oturuyor. Eczacıbaşı çifti zaman zaman Tarabya’daki villalarında da ikamet ediyor. Eczacıbaşı çiftinin Bodrum’da yazlıkları da var.


Suzan Sabancı Dinçer: Akbank YönetimKurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve eşi Haluk Dinçer, YeniköySarıyer sahilinde bulunan Tahsin Bey Yalısı’nda oturuyor.


Ayrıca Mehmet Ali Erbil’in de Yeniköy sakini olduğu biliniyor. Yeniköy hangi haberlere konu oldu? Bahar geldi Sarıyer'de fiyatlar uçtu (Hürriyet Gazetesi, Nisan 2013)


hurriyetemlak.com, Realty World işbirliği ile Mart Ayı Emlak Endeksi’ni açıkladı. Endekse göre İstanbul'da mart ayında en çok değerlenen ilçe, konut fiyatlarının bir ayda yüzde 5.9 arttığı Sarıyer oldu. Yıllık artış ise yüzde 22'yi buldu.


Son 1 ayda İstanbul'da satılık konut kategorisinde fiyatı artan ilçeler arasında yüzde 5.9 ile Sarıyer başı çekiyor. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde metrekare ortalama satış fiyatı 4.900 TL olan Sarıyer, ilk kez geçtiğimiz ay 6.000 TL barajını aştı. Şubat ayında 5.684 TL olan satılık konut ortalama birim fiyatı mart ayında 6.022 TL oldu.


Emlak Endeksi’ne göre İstanbul’un fiyatı en çok artan artan ikinci ilçesi ise metro hattının değer kattığı Kartal oldu. Yüzde 4.5 artış gösteren ilçede ortalama metrekare fiyatı 1.800 TL’ye yükseldi. Küçükçekmece ise 2.107 TL ve yüzde 4.1 artış ile üçüncü sırada yer alıyor.


İstanbul’un fiyatı azalan ilçelerinin başında ise yüzde 6.3 ile Silivri bulunuyor. Bölgede ortalama metrekare satış fiyatı 1.000 TL. Fiyatı düşen ilçeler arasında yüzde 5.3 ile Beykoz ikinci,  yüzde 4.3 ile Tuzla üçüncü sırada yer alıyor.


EN DEĞERLİ SEMTLER


İstanbul genelinde ortalama metrekare satış fiyatı bir yıl içinde yüzde 12 yükseldi ve mart ayında 2.150 TL oldu. Kiralık metrekare fiyatlarında ise İstanbul'da yıllık artış yüzde 17, ortalama fiyat ise 14 TL olarak gerçekleşti. Türkiye'nin en değerli semtleri de İstanbul'da bulunuyor.


Satılıklarda Bebek, Etiler, Yeniköy, Ataköy 2., 5. ve 6. Kısım ve Levent sırasıyla en değerli beş semt. Bebek’te Mart 2013 ortalama satılık metrekare fiyatı 15.149 TL. Kiralıklarda ise Vişnezade Mahallesi, Bebek, Rumeli Hisarı, İstinye ve Levent en değerli semtlerin başında geliyor. Vişnezade Mahallesi’nde kiralık evlerin metrekaresi 59 TL.


İstanbul’da en pahalı mezar 12 bin lira (Hürriyet Gazetesi, Ekim 2011)


İstanbul 268’i Müslüman, 65’i gayri Müslim olmak üzere toplam 333 adet mezarlık bulunuyor.

Zincirlikuyu, Karacaahmet ve Çengelköy’ün yeni kısmında yer alan mezarlıklardan ölmeden önce yer almak isteyenler 12 bin lira, yanı dolu olan yere ise 8 bin lira ödemek zorunda kalırken, ölülerin defni için de 4 bin lira isteniyor.


Küçükyalı, Ortaköy (Yeni Ada), Yeniköy, Aşiyan, Nafibaba, Nakkaştepe, Edirnekapı, Şehitlik, Mısır Tarlası, Sakız Ağacı, Necatibey, Kocatepe, Ihlamurkuyu, Eyüp, Kanlıca, Kazlıçeşme, Kocatepe, Yeni Topkapı, 500 Evler ve Çengelköy’deki mezarlıklarda ise ölmeden önce 5 bin lira, yanı dolu olan bir kişilik yere 2 bin 500 lira, ölülerin defnine de 1000 lira ücret alınıyor.Yalı denilince akla önce Yeniköy geliyor (Emlakkulisi.com, Nisan 2008)


İstanbul'da yalı denilince ilk akla gelen semt olan Yeniköy'de, adeta paha biçilemeyen birçok yalı var. Milyon dolardan başlayan yalıları ''Yalıların Gizemi'' kitabında mercek altına alan gazeteci-yazar Tebernüş Kireçci, Boğaz'ın en değerli 10 yalısının hikayesini yazdı. 


Yalılar konusunda birçok araştırması olan, 10 yıldır da yüzlerce yalı haberi yapan Tebernüş Kireçci'nin en değerli yalılar arasında saydığı ve bugün 100 milyon dolardan alıcı bekleyen Erbilgin Yalısı ve Uzan yalıları Yeniköy'de...

64 odalı yalı


Erbilgin Yalısı, diğer adıyla Şehzade Burhanettin Efendi Yalısı, Yeniköy Köybaşı'nda... Yalının, arkasındaki köşkle birlikte 64 odası var. Boğaz'daki yalı fiyatları genelde kamuoyuna açıklanmaz. Ancak Şehzade Burhanettin Efendi Yalısı'nın sahibi, zaten bir süredir bu fiyat üzerinden alıcı beklediğini açıklayınca, diğer yalıların fiyatları konusunda da fikirler üraetilmeye başlanmıştı. Uzanlara ait Afif Ahmet Paşa Yalısı da, Yeniköy'de ve en değerli yalılar arasında gösteriliyor. Ayıkcan Emlak Sahibi Yüksel Ayıkcan da, İstanbul Boğazı'ndaki en değreli birkaç yalı arasında, Uzanlara ait bu yalıyı da sayıyor.


Afif Ahmet Paşa Yalısı, 1910 yılında yaptırılmış... Yalının ilk sahibi Koca Reşit Paşa'nın kızı Ferendiz Hanım idi... İkinci sahibi (devrinde iaşe işlerine bakan) Refia Sultan'ın eşi (Beyrutlu) Levazım Dairesi reisi Ahmet Afif Paşa oldu. 19'uncu yüzyılda Turhan Paşa'nın, Ferik Ahmet Paşa'nın, Kabuli Paşa'nın, Faik Bey'in yalıları bu sahile dizilmişti. Levazım Reisi ve Birinci Ferik Ahmed Afif Paşa (1852-1920) tarafından dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury'ye yaptırılan yalı, setli bahçeden sonra yalıya ve günümüzde ifraz edilerek ayrı parsel haline dönüşmüş olan kayıkhanenin yer aldığı rıhtım platformuna iniliyor. Yalı, bir zemin, iki normal ve bir çatı katı olmak üzere toplam dört katlı. Esas girişler sağ ve sol cephelerde düzenlenen üç kollu merpenlerle sağlanıyor. Kara tarafında sadece bahçe ile zemin katın bağlantısını sağlayan servis girişleri mevcut.


Gazeteci-yazar ve yalı uzmanı Tebernüş Kireçci; Uzan grubunun, TMSF tarafından el konulan mal varlıkları arasındaki bu yalının fiyatının da onmilyonlarca dolarla ifade edilebileceğini söylüyor.


TMSF, yalının satışına yönelik Uzan Grubunun daha önce yaptığı üç başvuruyu da şžişli ve Sarıyer Mahkemelerinin reddetmesinin sonucunda Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin, yerel mahkemenin verdiği kararı onadığını duyurmuştu. Böylece, Afif Ahmet Paşa Yalısının satışını ilgilendiren herhangi bir hukuki sorun kalmadı. TMSF, yalıyı 12 milyon 875 bin YTL alacağa mahsuben almıştı. Fonun bu kararına çeşitli tarihlerde üç defa itirazda bulunulmuştu.


Tansu Çiller'in yalısı restoran olacak! (Takvim Gazetesi, Eylül 2012) 


Yeniköy'deki yalının ilk sahibi eski milletvekili ve Atatürk'ün can yoldaşı Rasim Ferit Talay'dı Yalı şimdi ise eski Başbakan Tansu Çiller'e ait...Yeniköy'de bulunan ve tam olarak hangi dönemde yaptırıldığı bilinmeyen yalının bilinen ilk sahibi Dr. Rasim Ferit Talay'dır. Talay, İstanbul işgal altında iken Minber Gazetesi'ni çıkarmıştır. Atatürk'ün en yakın arkadaşlarından biridir. Talay Atatürk'ün uzun yıllar güvenini ve dostluğunu kazanmış ve bunu hiç zedelemeden ömür boyu sürdürmüş kimselerden biridir ve doktorudur. 


ATATÜRK BURADA KALDI 


1910'da başlayan dostlukları Atatürk'ün ölümüne kadar sürmüştür. Cumhuriyet öncesi dönemde göreev icabı sürekli İstanbul'dan çok uzaklarda bulunan Atatürk, yakın dostu Rasim Ferit Talay ile defalarca mektuplaşmıştır. Atatürk, görevi nedeniyle veya sivil hayatında İstanbul'a geldiğinde ise yine doktorluğunu yapan Talay'a misafir olmuş ve Yeniköy'deki bu yalıda defalarca kalmıştır. Rasim Ferit Talay, Atatürk döneminde iki dönem milletvekilliği de yapmıştır. Yalı, Talay Ailesi'nden sonra 1960 yılında Manioğlu ailesine geçmiştir. Yalının sahibi ünlü iş adamı Ahmet Şevket Manioğlu, bir iş anlaşmazlığı yüzünden infaz edilmiş, ardından yıllar boyunca aile bu yalıda oturmamıştır. 1981 yılında ise Özer Uçuran Çiller ve Tansu Çiller çifti. Manioğlu ailesinden bu yalıyı satın almıştır. Yalı bugünden sonra ise Çiller yalısı olarak tanınıyor. Yalının yakın dönemdeki en önemli vukuta ise başından geçen soygun. Her biri milyonlarca lira değerindeki yalıların soyulması hiç de kolay olmamasına rağmen o sırada Uludağ'da tatilde bulunan Çiller çiftinin yalısına 2005'te girmeyi başaran hırsızlar evden yaklaşık 500 bin dolar değerinde mücevher, takı ve nakit para çalmayı başardı. 24 saat polisler izlenen, ön ve arka kapılarında ayrı ayrı güvenlik elemanı bulunan yalının bile soyulması üzerine boğazda bulunan bütün yalıların güvenlik donanımlarını güçlendirilmişti.


NE VARSA SATTILAR BU YALIYA DOKUNMADILAR


Gayrimenkül yatırımlarıyla tanınan Çiller ailesinin boğazdaki tek varlıkları Rasim Ferit Talay Yalısı değildi. Yakın zaman önce İstanbul'un çeşitli semtlerindeki bir çok gayrımenkülü ve tatil beldelerindeki otellerini satan Çiller ailesi bir tek bu 1981'de 10 milyon TL'ye satın aldıkları yalıya dokunmadı. 


RESTORAN YALI GELİYOR 


Yeniköy'de bir yalısı daha olan Çillerler, bir süre önce bu yalıyı iş adamı Mustafa Alpagut'a 3 milyon dolara sattı. Aşkın Mapushane, Seni seviyorum. Bu Gece, Bir Kadeh Senin için gibi onlarca şarkının hem söz yazarı hem de bestecisi olan iş adamı Alpagut, yalının restorasyonu için 5 milyon dolar harcadı. Alpagut, bu yalıyı ise yakında restoran olarak hizmete sunacak.Kardeşleri birbirine düşüren yalı, yeniden satışa çıktı (Hürriyet Gazetesi, Şubat 2008)


Armatör kardeşler Mehmet Ekin Baran ile TÜSİAD Başkan Yardımcısı Ömer Pekin Baran’ın paylaşamadıkları 80 milyon YTL’lik Yeniköy’deki yalı, alıcı bulamayınca ikinci kez mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Baran kardeşlerin açık artırmada fiyatı 32 milyon YTL’ye kadar inen yalısı için yeni satış, 1 Nisan 2008’de gerçekleştirilecek.


ARMATÖR Mehmet Ekin Baran ile Baran Denizcilik AŞ’nin sahibi de olan Ömer Pekin Baran, 2 yıl önce Yeniköy Caddesi 113 numarada bulunan 70 yıllık tarihi bina nedeniyle karşı karşıya geldi. Sarıyer Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Ekin Baran, kardeşi ile yalıyı paylaşamadıklarını belirterek ortaklığın giderilmesi davası ile satışının yapılmasını istedi. Pekin Baran ise nesillerden bu yana kendi mülkiyetlerinde olan yalının satışından elde edilecek gelire kardeşinin ihtiyacı bulunmadığını, asıl amacının taciz etmek ve ortak olduğu şirket hisselerini kendisine satmak olduğunu, satış yerine yalının ikiye bölünerek kullanımının sağlanmasını istedi.

Mahkeme, bir bilirkişi atayarak yalının değerinin tespit edilmesi, ardından da satışa çıkarılmasına karar verdi. Bilirkişi 1930 yılında yüksek mühendis Sava Panayotidis tarafından pembe mermerden inşa edilen ve 1958 yılında armatör Hadi Baran’ın satın aldığı yalıya 80 milyon YTL değer biçti. Boğaziçi Öngörünüm Alanı’nda bulunan tarihi yalı için ilk satış 7 Aralık’ta gerçekleştirildi. 48 milyon YTL’ye satışa çıkarılan yalıya alıcı çıkmadı. Yalı için 17 Aralık’ta ikinci kez açık artırma düzenlendi. Bu sefer 32 milyon YTL değer biçilen yalı yine satılamadı.


İKİNCİ SATIŞ NİSAN'DA


İki kardeşin Sarıyer İcra Müdürlüğü’ne yaptıkları müracaat üzerine Yeniköy’deki tarihi yalının ikinci kez satışa çıkarılmasına karar verildi. Yüzde 60 değeri üzerinden 48 milyon YTL’ye satışa çıkacak yalıya alıcı bulunamazsa, ikinci satış 11 Nisan 2008 tarihinde yapılacak. ’Sait Halim Paşa’, komşusu Carlton’a 70 milyon YTL verdi (Hürriyet Gazetesi, Aralık 2007) 


TMSF’nin 4’üncü kez satışa çıkardığı Toprak Grubu’na ait eski Carlton Oteli arsasına en yüksek teklif komşusu Sait Halim Paşa Yalısı’nın işletmecilerinden geldi. Yeniköy Turizm olarak arsaya 70 milyon YTL veren şirketin planı, Boğaz’a Çırağan benzeri yeni bir otel yapmak.


TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılan Toprak Grubu’na ait Yeniköy’deki eski Carlton Oteli arsası için düzenlenen ihalede Yeniköy Turizm İşletmeleri, 70 milyon YTL ile en yüksek teklifi verdi. Sait Halim Paşa Yalısı’nın ortaklarının sahibi olduğu Yeniköy Turizm, yanyana bulunan iki arsayı birleştirerek Çırağan benzeri bir otel yapmayı planlıyor.


4’ÜNCÜDE ALICI BULDU: TMSF’nin 4’üncü kez satışa çıkardığı eski Carlton Oteli arsası bu kez alıcı buldu. 60 milyon YTL muhammen bedelle satışa çıkan arsanın ihalesine Sinpaş Gayrimenkul ve Yeniköy Turizm İşletmeleri A.Ş katıldı. İhalede en yüksek teklifi 70 milyon YTL ile Yeniköy Turizm verdi. İhale sonucu Fon Kurulu onayına sunulacak. Eski Carlton Oteli arsası, Sarıyer, Yeniköy’de, Sait Halim Paşa Yalısı yanında yer alıyor. Toplam arsa alanı 6 bin 674 metrekare olan gayrimenkulün çevresinde Sait Halim Paşa Yalısı’nın yanı sıra Ayanikola Kilisesi ve bitişik nizam konutlar bulunuyor. 


PROJE ZATEN HAZIR: Yeniköy Turizm’in yönetim Kurulu Başkanı olan Hamit Mürşid Unat, arsanın hemen yanındaki Sait Halim Paşa Yalısı’nın 46 yıllık üst kullanım haklarını elinde bulunduran Göçtur Turizm’in ortakları arasında yer aldıklarını belirterek, arsaya otel yapma düşüncesiyle talip olduklarını açıkladı. Kendilerinin daha önceden Turizm Bakanlığı’ndan onaylı bir otel projeleri olduğunu belirten Unat, "Her iki arsayı birleştirdiğimizde 150 metrelik rıhtımı ile Boğaz’ın en önemli alanlarından birine sahip olacağız" dedi.


ÇIRAĞAN GİBİ BİR OTEL: Burası için düşündükleri projesinin "Çırağan Oteli gibi" olacağını dile getiren Unat, "Bir tarafta tarihi yapı, diğer tarafta modern bir konaklama tesisi olacak" diye konuştu. Unat, bundan sonraki sürece ilişkin şunları söyledi: "Öncelikle teklifimizin onaylanması lazım. Ondan sonra biz hemen harekete geçip, bir an önce otelimizi açmak istiyoruz. Bir yıl içinde kazmayı vururuz. Yazın iki bahçeyi birleştirip kullansak, demek ki sonbahar da inşaata başlarız, üç yılda da tesisi tamamlarız."


SPEKÜLASYONLAR VARDI: Bugüne kadar talipleri arasında Rus milyarder Roman Abramoviç’ten Şeyh El Maktum’a kadar pek çok isim sayılmasına karşın alıcı bulamayan arsanın daha önceki ihalelerinde neden girmediklerini ise Unat, şöyle açıkladı: "İlgilenmedik, çünkü arsa sorunlu görünüyordu. Bir takım spekülasyonlar çıktı, ilanlar verildi. (Arsanın eski sahibi Halis Toprak verdiği ilanla arazi için 1 milyar dolarlık fiyat biçmişti.) Ancak o ihaleler de alıcı çıkmadı. TMSF yeniden satışa çıkınca, bu kez talip olduk. O zaman hazır değildik, şimdi hazırız diyebilirim."


İpotek sorunu çözüldü


İSTANBUL Boğazı gibi çok değerli bir yerde bulunmasına karşın arsanın bugüne kadar satılamamasında üzerindeki ipotek etkili olmuştu. Arsa üzerinde İş Bankası, Garanti Bankası ve Etibank ın 96 milyon YTL tutarında ipotekleri bulunuyordu. O nedenle verilen tekliflerin ipotek bedeli ve satış masraflarını aşması gerekiyordu. Ancak edinilen bilgiye göre, bankalarla yapılan anlaşma sonucunda, ipotek sorunu çözüldü. Yeniköy Turizm’in de ödemeyi peşin yapmaya hazırlandığı öğrenildi.


Şaban Erdikler de ortaklar arasında 


ESKİ Carlton arazisini alıp üzerine bir otel yapma projesi içinde olan ekibin içerisinde Şaban Erdikler de yer alıyor. Türkiye’de mali danışmanlık denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan, aynı zamanda YASED’in de (Yabancı Sermaye Derneği) eski başkanı olan Şaban Erdikler, gayrimenkul sektöründe de çalışmalarını sürdürüyor. Yeniköy Turizm’in Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Mürşit Unat ile birlikte Ege Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat şirketinin ortakları arasında olan Erdikler, ciddi bir portföy oluşturmaya başladıklarını belirterek, şunları söyledi: "Bu arazinin dışında bugüne kadar Adana’da ve İstanbul’da satın aldığımız dükkanlar var. Konya’da bir arazimiz var. Bir yandan kira getirisi olan, diğer yandan da mülkiyet portföyü olmak üzere iki türlü portföy oluşturuyoruz. Bugünlerde halen görüşmelerini sürdürdüğümüz bir başka araziyi de mülkiyet portföyümüze eklemeyi planlıyoruz. Bu aşamadan sonra yerli ve yabancı fonlarla bu portföyü geliştirmeyi planlıyoruz."


Baran kardeşlerin yalı kavgası 7 Aralık’ta satışla son buluyor (Hürriyet Gazetesi, Kasım 2007)


Armatör Ekin ve Pekin Baran kardeşlerin Yalı kavgası 7 Aralık’ta sona eriyor. Ekin Baran’ın anlaşmalı paylaşım gerçekleşmediği gerekçesiyle açtığı davanın sonucunda izale-i şuyu yoluyla satılmasına karar verilen yalıya bilirkişi incelemesi sonucunda biçilen değer 80 milyon YTL’yi buluyor. Sarıyer Satış Memurluğu tarafından satılacak yalı Erbilgin Yalısına 50, Tansu Çiller’in Yalısı’na da 150 metre uzaklıkta bulunuyor.


BEDELİ PAYLAŞILACAK: Armatör Mehmet Ekin Baran ile Baran Denizcilik’in sahibi kardeşi Ömer Pekin Baran’ın babaları Hayri Baran’dan kalan yalı kardeşler arasında gerginliğe neden oldu. Anlaşmazlık sonucunda Mehmet Ekin Baran Sarıyer Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak yalnının satışını ve bedelinin kardeşler arasında paylaştırılmasını istedi. Mahkeme de Yeniköy’de Sait Halim Paşası’na komşu yalının satışına karar Verdi.


15 ODA 8 BANYO: Köybaşı Caddesindeki 3 katlı yalı bin 934 metrekare yalı bodrum, zemin ve birinci kattan oluşuyor. Yalının bahçe hariç toplam inşaat alanınının brut 1347 metrekare olduğu belirtiliyor. Ağaç ve süs bitkileri ile süslü peyzajıyla dikkat çeken yalı içinde iki otomobil kapasiteli otopark da barındırıyor. İçerisinde 15 oda ve 8 banyo barındıran yalının Boğaziçi İmar Uygulama Planında ’eski eser bina’ kaydı bulunmuyor. 


VIETTI VIOLI’NIN ESERİ: Garaj üstünde 2 oda mutfak ve tuvalet bulunan koruma hizmtli evi de ayrı bir yapı alarak yer alıyor. 1930 yılında Dolmabahçe stadı, 19 Mayıs Stadı gibi yapıların da tasarımcısı İtalyan Mimar Vietti Violi tarafından inşa edilen yalı Hayri Baran tarafından 1958 yılında satın alındı.


Önerilen Bağlantılar : Anneler günü konut kampanyaları