Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yeşil GYO kimin?

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (“Şirket”), İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adıyla 1997 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Peki, Yeşil GYO kimin?


Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (“Şirket”), İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adıyla 1997 yılında İstanbul’da kurulmuştur. 26 Aralık 2006 tarih ve 26 No’lu Yönetim Kurulu kararına göre Şirket’in “İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi” olan unvanının “Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi” olarak değiştirilmesine karar verilmiş ve bu karar 29 Ocak 2007 tarihinde İstanbul Ticaret Memurluğu’nda tescil ettirilmiştir.


Şirket’in 30.10.2010 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş (“Yeşil İnşaat”) ile tüm aktif ve pasifin devir alınması yoluyla birleşmesine karar verilmiştir, söz konusu karar 31.12.2010 tarihinde tescil edilmiş ve 06.01.2011 tarih 7724 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır.


Birleşme sonrasında; 17 Mart 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul toplantısında alınan karara göre Şirket’in “Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi” olan unvanının “Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi” olarak değiştirilmesine karar verilmiş ve bu karar 30 Mart 2011 tarih ve 7783 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.


Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara, sermaye piyasası araçlarına ve sermaye piyasalarına yatırım yapmaktadır. Şirket ayrıca belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilmekte ve SPK düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilmektedir. Şirket Türkiye’de kurulmuş olup Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Şirketimizin merkez dışı örgütü bulunmamaktadır. Şirket, SPK’ ya kayıtlıdır ve hisseleri 1999 yılından beri Borsa İstanbul’da (“BİST”) işlem görmektedir.


Peki, Yeşil GYO kimin? Yeşil GYO ortaklık yapısı nasıl?

Ortağın Unvanı Nominal Tutar (TL) Yüzde (%)

Kamil Engin Yeşil 138.172.742,74 58,77%

Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş. 27.438.876,91 11,67%

Diğer 69.504.086,30 29,56%

Toplam 235.115.705,95 100,00


Şirketin 235.115.706,95 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin %58,77’si Kamil Engin Yeşil’e ve %11,67’si Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yat.Hiz.Tic.A.Ş.’ye ait olup, dönem içerisinde Şirket ortaklık yapısında önemli bir değişiklik olmamıştır.


Yeşil GYO konut projeleri

Güzel Şehir (Tamamlandı)

Innovia Ispartakule (Tamamlandı)

Innovia 1 (Tamamlandı)

Innovia 2 (Tamamlandı)

Innovia 3 (Tamamlandı)


Innovia Zekeriyaköy (Ön talep)

Elexia Dolapdere (Ön talep)

Elexia Topkapı (Ön talep)

Elexia Tuzla (Ön talep)


Elexia Levent (Satışta)

İnnovia 4 (Satışta)

İnnovia Arifiye (Satışta)

İnnovia Terrace İzmit (Satışta)

İstanbul Tower 205 (Satışta)Kamil Engin Yeşil kimdir?