Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yeşil sertifika nedir?

Yeşil binalara ve yeşil sertifikasına ilişkin bilgilere yer verilen Binalar ve Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliğine göre yeşil sertifika nedir?


Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Binalar ve Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği kapsamında yeşil binalara ve yeşil sertifikasına ilişkin bilgilere yer veriliyor.


Bu Yönetmelik, mevcut ve yeni binalar ile yerleşmelerin teknik özelliklerini ve gereksinimlerini dikkate alarak, çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarının ve sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesini ve belgelendirilmesini kapsıyor.


Peki, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan yönetmeliğe göre yeşil sertifika nedir?


Yeşil sertifika nedir?


Binalar ve yerleşmelerin doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak için değerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin oluşturulmasına, değerlendirme ve belgelendirme sürecinde rol alacakların görev, nitelik ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.


Yeşil bina, yer seçimi, tasarım, inşaat, işletme, bakım, tadilat, yıkım ve atıkların bertarafını kapsayan, yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevreye olan olumsuz etkileri asgari düzeye indirilmiş bina oluyor.


Yeşil sertifika ise Değerlendirme kuruluşu tarafından yapılan değerlendirme sonrası, kuruluşça binaya veya yerleşmeye verilen belge olarak ifade ediliyor. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com