Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yıkma ruhsatı

Yıkma ruhsatı, yapıyı yıkmak için alınan izin belgesine denilmektedir. Bağlı bulunan belediyeden bu ruhsat alınır ve gerekli işlemler tamamlandıktan sonra ilgili yapı yıkım işlemi gerçekleşir.Bağlı olunan belediyeden yapıyı yıkmak için alınan izin belgesine yıkma ruhsatı denir.

Yıkma ruhsatı almak için ne yapmak gerekir?

Öncelikle söz konusu olan yapının tamamen boşaltılması ve eski eserlere bağlı bir yapı olmaması gerekiyor. Eğer tarihi bir yapı ise Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu’nun onayı dahilinde yıkılmak zorunda. Belediye İmar Müdürlüğü’nden su, elektrik, doğalgaz gibi emlak ilişki kesme belgesi alınmalı. Bu süreçler sonunda Fenni Sorumlu gözetiminde yıkım gerçekleşir. 

Yıkım ruhsatı almak için hangi belgeler gereklidir?

1.Dilekçe 

2.İmar durumu 

3.Tapu malik listesi 

4.Hissedarların noter tasdikli muvafakatı 

5.İGDAŞ ilişik kesme yazısı 

6.İSKİ ilişik kesme yazısı 

7.AYEDAŞ ilişik kesme yazısı 

8.Emlak vergi ilişik kesme yazısı 

9.Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü moloz nakil belgesi 

10.Harç+Ücret makbuzu (en son aşamada istenir) 

11.Binanın fotoğrafı 


Yıkım ruhsatı dilekçe örneği:..............  Belediye Başkanlığı’na
............... İlçesi, ………. Mahallesi, ……….. Pafta, ……. Ada, ……. Parsel sayılı taşınmaz üzerindeki binamın yıkım  ruhsatının düzenlenmesi hususunu bilgilerinize arz ederim. 

Adres : ………………………

İsim 

İmzaEK : 1- TEDAŞ’dan alınacak elektrik kesim yazısı.

        2- İSKİ’den alınacak su kesim yazısı.

        3- İGDAŞ’dan alınacak doğalgaz kesim yazısı.

        4- Mahalle Muhtarlığından alınacak boş belgesi.

        5- Tapu Sicil Müdürlüğü yazısı.

        6- Gelirler Müdürlüğünden alınacak vergi borcu yoktur yazısı.