Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yılanlı Yalı

İlk sahibi Reisülküttab Mustafa olan yalı, 1989 yılında Aydın Bolak tarafından satın alındı. Fakat Bolak iflas edince Yalı için haciz işlemleri başlatıldı.
Yılanlı Yalı


Yılanlı Yalı tarihinde neler oldu?


Yılanlı Yalı; İstanbul Beşiktaş’ta yer alır. 13.yy sonlarına doğru 1.Abdülhamit ya da Sultan 3.Selim tarafından yapıldığı bilinir. Yalının ilk sahibi Reisülküttab Mustafa Efendi olduğu söylenir. Yalının çeşitli dönemlerde onarıldığı tahmin edilir. 


Reisülküttab Mustafa Efendi öldükten sonra varisleri yalıyı, Kepçe Nazırı Mustafa Efendiye sattı. Daha sonra yalı Raşit Efendi himayesine geçti. Yalı daha sonra 1964 yılında çıkan bir yangında harap oldu. 


Yılanlı Yalı’nın mimari özellikleri nedir?


Yılanlı Yalı sarp kayalıklar üzerinde tek katlı eli böğründelerle dışarıya taşkın biçimde yapıldı. Harem ve selamlıktan meydana gelen yalının haremi biraz daha küçük ölçüde inşa edildi. Geniş sofaları, Sakal-ı Şerif odası, meşkhanesi, selsebil odası ve arkasındaki hamamı ile kendine özgü bir görünümü vardı. Bu odalar arasındaki Sakal-ı Şerif odasının ayrı bir önemli olup, Ramazan aylarında Teravih Namazı kılınırdı. Kandil ve bayramlarda da ziyaret edilirdi. Harem kısmının 40 odadan meydana geldiği söylenirse de bu kesinlik kazanamadı.


Girişin hemen sağındaki büyük taş odada Raşit Efendi yaz aylarında hemen hemen tüm zamanını geçirir ve misafirlerini ağırlardı. Yalının Türk Barok mimarisinin en güzel örneklerinden nakışlı tavanı, mermer şebekeli fıskiyeli havuzu, köşelerdeki selsebiller ile Raşit Efendi’nin çok sevdiği bu odanın ayrı bir görünümü vardı. Odanın çevresi sedirler ve minderlerle kaplanmış, dolaplar onları tamamlamıştı. Yalının günümüze ulaşan selamlık kısmı geniş bir set üzerinde olup, Prof. Dr. Y. Mimar Nevzat İlhan tarafından restore edildi. Yapının özgün mimarisi korundu. İçerisindeki düzenlemeler günümüzün koşullarına göre uygulandı.


Yılanlı Yalı, 1989 yılında Aydın Bolak tarafından satın alındı. Aslına uygun şekilde restore edildi. 


Yılanlı Yalı’nın fiziksel özellikleri nedir?


Cephe malzemeleri: Ahşap, taş ve sıva

Teknik Donatı: Elektrik, su, kanalizasyon ve ısıtma

Plan özellikleri: Ayrık nizam, bahçeli konumu, bodrum + zemin + 1 normal katlı betonarme. Ahşap olarak yenilenmiş yalıdır.