Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak indirimler!

Kira gelir vergisinde mükelleflerin verdikleri yıllık beyannamelerden bazı indirimler yapılıyor. İşte yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak indirimler...


Yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak indirimler!


Kira gelir vergisinde mükelleflerin verdikleri yıllık beyannamelerden bazı indirimler yapılıyor.  Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler Gelir Vergisi Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilmiştir. 


Gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıda belirtilen indirimlerin yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.


Buna göre indirim konusu yapılabilecek bazı hususlar şunlardır:


1- Şahıs sigorta şirketlerine ödenen primler,


2- Eğitim ve sağlık harcamaları,


3- Bağış ve yardımlar,


4- Sponsorluk harcamaları,


5- Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım

kampanyalarına yapılan ayni ve nakdi bağışlar,


6- Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz

karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar,


7- Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi (6327 sayılı Kanunla Gelir

Vergisi Kanununa eklenen Geçici 82. maddeye göre yapılacak indirim)


8- EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdî ve ayni bağış ve

yardımlar,


9- Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com