Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yol genişliklerine göre bina kat adetleri 2017!

Yol genişliklerine göre bina kat adetleri, Yeni İmar Yönetmeliği kapsamında açıklanıyor. Yönetmelik hükümleri Ekim 2017 tarihi itibari ile geçerli olacak.


Yol genişliklerine göre bina kat adetleri, Yeni İmar Yönetmeliği kapsamında açıklanıyor. Yönetmelik hükümleri Ekim 2017 tarihi itibari ile geçerli olacak.


Yeni İmar Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevcut uygulama imar planlarında kat adetleri veya bina yükseklikleri belirtilmemiş parsellerde;


a) Bina kat adetleri aşağıda gösterilen miktarları aşmamak üzere belirlenir:


Yol genişliklerine göre bina kat adetleri 2017!


b)  Bu maddenin uygulanmasındaki yol genişlikleri, parselin ön cephesinde yer alan yolun planda belirtilen genişliği veya planda belirtilmemiş ise ön bahçe, yeşil alan, refüj, meydan, otopark, demiryolu, su kanalı gibi unsurları içermeyen yolun genişliği esas alınır.


c)  Kat adetleri, binanın kot aldığı noktaya göre hesaplanır. Ancak artan kat yüksekliğinden faydalanılmak suretiyle binanın hiç bir cephesinde bodrum katlar hariç kat sayısı artırılamaz. 


İmar planlarında gösterilen bina yüksekliklerinin veya kat adetlerinin birbirlerine tahvillerinde veya neye tekabül ettiklerinin tespitinde bu esaslar ile binanın kot aldığı noktaya en fazla 1.2 metre eklenmek suretiyle belirlenen subasman kotu dikkate alınır.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com