Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yüklenici

Yüklenici, başkası için yapı ve ticaretle ilgili bir işi yapmayı üstüne alan kimsedir. Müteahhit veya ‘üstenci’dir.


 

Yüklenici


Yüklenici ne demektir?Yapı sektöründe bir işi yapmayı üstlenen kişinin veya firmanın resmi sıfatıdır. Müteahhit ile aynı anlamda olmasına rağmen müteahhit kadar bilinen, yaygın kullanılan bir kelime değildir. Bunun sebebi; ‘müteahhit’in anlam kaymasına uğrayarak bir meslek adı gibi algılanmasıdır.Yüklenici kimdir?Bir işi, yapının bir bölümünü yada tümünü yapmayı belli koşullarla üstüne alan kimse,müteahhit.Yüklenici, alt işveren ve alt yüklenici ne demektir? Konuyla ilgili olarak Tahsin Sınav’ın Ağustos 2011’de Yeni Şafak Gazetesi’nde yayımlanan yazısı şöyle; 


Alt işveren ve yüklenici ayırımı


"İş Kanunu uygulamalarında, yani iş ilişkilerinde alt işveren ve müteahhit (yüklenici) ayırımı önemini korumaktadır. Sanayileşmede yeni teknolojilerin ortaya çıkması, işbölümü ve uzmanlaşma ile birlikte işverenler, ekonomik olması nedeniyle işlerinin bir bölümünü, işbölümü ve uzmanlaşmanın zorunlu kılması nedeniyle uzmanlık alanı dışında kalan işlerin yapımını başka işverenlere yaptırma yoluna gitmektedirler. Müteahhitlik (yüklenicilik) uygulaması, genellikle alt işverenlik (taşeronluk) uygulaması ile karıştırılmaktadır. Müteahhit kavramı, Borçlar Kanunu ile Devlet İhale Kanunu'nda yapılmaktadır. İş Kanunu'nun 36'ncı maddesinde müteahhitlik (yüklenicilik) uygulamasından bahsedilmekte ve bu madde kapsamına, genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşların, ayrıca asıl işverenlerin müteahhitlere devrettikleri yapım ve onarım işleri girmektedir. Bu yazımda alt işverenlik ve müteahhitlik (yüklenicilik) uygulamalarını iş mevzuatı anlamında incelenmeye çalışılacağım.


Bilindiği üzere, alt işverenin asıl işverenden iş alabilmesi, işyeri gereklerine ve teknolojik nedenlere bağlanmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu'nda asıl işveren - alt işveren ilişkisinin tanımı unsurlarıyla birlikte açıklanmış, bir işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin "asli işin bir bölümünde" veya "yardımcı işlerinde" iş alan diğer işverenler, işçilerini sadece bu işyerinde çalıştırdıklarında asıl işveren-alt işveren ilişkisi doğmuş olacak, buna karşı işyerinde yürütülen asli ve yardımcı işler dışında iş alan bir işveren, örneğin işyerinde bir ek inşaat yapılması ya da bina onarım işini alan diğer işverenin alt işveren kapsamında nitelendirilmesi mümkün olmayacaktır.


Asıl işveren – alt işveren arasındaki sorumluluğun "birlikte – müteselsil sorumluluk" olduğu, gerek öğreti de gerekse Yargıtay kararlarında açıkça belirtilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, alt işveren sıfatının kazanılmasının ayrı bir konu, alt işverenin işçilerine karşı olan yükümlülüklerinden asıl işverenin de birlikte sorumlu tutulup tutulamayacağının ayrı bir konu olduğudur. Mesela; bir kimse asıl işverenden aldığı iş dolayısıyla alt işveren sıfatına sahip olmasına rağmen, işçilerini münhasıran bu işlerde çalıştırmıyorsa, asıl işverenin bu işçilere karşı herhangi bir sorumluluğundan söz edilemeyecektir.


İş hayatında asıl işveren ve alt işveren arasında kurulan hukuki ilişkinin zemini, halen yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 355 ve 371'inci maddeleri arasında düzenlenen "istisna akdi" hükmüne göre yapılan sözleşmeler oluşturmaktadır. Bu sözleşmelere uygulamada, "İşçilik Sözleşmesi", "Sosyal ve İdari Hizmetler Sözleşmesi", "Müteahhitlik Sözleşmesi", "Hizmet Taahhüt Sözleşmesi", "Taşeronluk Sözleşmesi" veya "Yüklenici Sözleşmesi" gibi isimler verilmektedir. Asıl işverenle alt işveren arasındaki ilişki, kural olarak bir istisna sözleşmesine dayanmakla birlikte, kira veya taşıma sözleşmesi gibi sözleşmelere de dayanması mümkündür. Müteahhit (yüklenici): "Üzerine ihale yapılan istekli veya istekliler" (DİK.m.4). "İş sahibine karşı ücret karşılığında bir iş yapmayı üstlenen kişi" yüklenici olarak tanımlanmaktadır. İş sahibi ise; bir eser meydana getirmeyi başkasına tevdi eden kimsedir. İstisna akdini taraflarını oluşturan yüklenici ve iş sahibi arasında kurulan bu ilişkiye de iş sahibi-yüklenici ilişkisi denilmektedir. (BK.m.355).Yargıtay'ın verdiği bir kararda "alt işverenin işçilerine karşı, ihale makamı veya asıl işveren sınırlı sorumlu tutulmuş; bu sınırlı sorumluluğun İş Kanunu'nun 36'ncı maddesindeki şartların varlığı halinde, müteahhit veya alt işveren işçilerinin sadece 3 aylık ücretlerini kapsadığı, bunun yanı sıra ihbar ve kıdem tazminatı ile diğer işçilik haklarını kapsamadığı belirtilmektedir.


Asıl işveren-alt işveren ilişkisinden ve müteselsil sorumluluktan bahsetmek için aşağıdaki koşulların birlikte bulunması gerekmektedir: İşçi-işveren ve alt işveren üçlü ilişkisinin bulunması, Asıl işverenin İş Yasası anlamında işveren olması, Alt işverence yüklenilen işin asıl işverene ait işyerinde yapılması, Alt işverenin, işyerinde yürütülen mal ve hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler olmak üzere asıl işin bir bölümünde iş alması, Alt işverenin işçilerinin yalnızca asıl işverenin işyerinde çalışması, Asıl işveren ve alt işverenin birlikte sorumluluğu, Asıl işveren işçilerinin, alt işveren tarafından çalıştırılamayacağı, Asıl işverenin işçisi ile alt işveren ilişkisinin kurulamayacağı, kısaca: Asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafından çalıştırılamaması, Daha önce asıl işverenin işyerinde çalışan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaması, Asıl işin bölünerek alt işverene verilememesi, Bu yasaklar rağmen sınırlamaya uymayanlara hukuki yaptırımını uygulanması. Müteahhit kavramından bahsetmek için aşağıdaki unsurların birlikte bulunması gerekmektedir: Bir işin yapılmasının taahhüt edilmesi, Yapılan iş karşılığında bir bedelin kararlaştırılması, Taraflar arasında yazılı bir sözleşmenin bulunması."Yüklenici için iş bitirme belgesinde hangi bilgiler yer almaktadır?


Yüklenici

 


Emlak Konut GYO projelerinin yüklenici firmaları hangileridir? S.NO

İŞİN ADI

YÜKLENİCİ ADI / ADRESİ / TELEFON / FAKS

 

1

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY KAPAKLI 4.ETAP  ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ

AA Grup 
İnş. San.ve Tic. A.Ş. 

Turgut Özal Bulvarı (İskitler Cad.) No:63 06060
Altındağ / Ankara
Tel: 0 312 342 23 38   Faks: 0 312 342 23 44

 

İSTANBUL SİLİVRİ SELİMPAŞA KONUT, ÇARŞI VE SOSYAL TESİS İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ

 

2

İSTANBUL ATAŞEHİR BATI BÖLGESİ 1.KISIM 3.BÖLGE  KONUT + İŞYERİ  İNŞAATLARI'NIN GELİR PAYLAŞIMI ESASINA GÖRE YAPIMI VE SATIŞI İŞİ

AKDENİZ
 İnş. ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.

Ağaoğlu My World Batı Ataşehir Karaman Çiftliği Mevki Halk Cad.  No:34746 Yenisahra Kadıköy / İstanbul 
Tel: 0 216 470 11 11 Faks:  0 216 470 54 92

 

İSTANBUL ATAŞEHİR DOĞU 1. ETAP ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ

 

İSTANBUL BAHÇEŞEHİR ISPARTAKULE 2. BÖLGE 2. KISIM ARSA KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ

 

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İKİTELLİ AYAZMA 1.ETAP ARSA  SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ

 

İSTANBUL ŞİŞLİ AYAZAĞA 1. ETAP ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ

 

3

İSTANBUL ULUSLAR ARASI FİNANS MERKEZİ ÖZEL PROJE VE REKREASYON ALANI ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ

AKDENİZ İnş. ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. ~ İFM İstanbul Finans Merkezi İnş. Taah. A.Ş.

Barbaros Mah. Ihlamur Sk. No:4 / A Özel İşyeri No:1 34746 Ataşehir / İSTANBUL
Tel:0216 687 11 11 Faks: 0216 687 13 68

 

4

İZMİR MAVİŞEHİR KUZEY ÜST BÖLGESİ 3.ETAP  ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ

ALBAYRAK 
Tur. Sey. İnş. Tic. A.Ş.

Havaalanı Kavşağı EGS Blokları B-3 Blok Kat: 13 Yeşilköy 34149 Bakırköy / İstanbul
Tel: 0 212 468 18 75    Faks: 0 212 467 69 76

 

5

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA KÜÇÜKKÖY ARSA  SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ

ARTAŞ ~ ÖZTAŞ ~ DOĞU 
Ortak Girişimi 

   Yanıkses Sokak Yenimahalle Kültür Merkezi No:2/A  Bakırköy / İstanbul    
 Tel : 0212 571 13 55    Faks: 0212 571 13 54

 

6

İSTANBUL BAHÇEŞEHİR ISPARTAKULE 1. BÖLGE 2. KISIM ARSA KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ

ARTAŞ İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. ~ GÜN - ER İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.  ADİ ORTAKLİĞI 

   Yanıkses Sokak Yenimahalle Kültür Merkezi No:2/A  Bakırköy / İstanbul    
 Tel : 0212 571 13 55    Faks: 0212 571 13 54

 

7

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI 4. ETAP ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ

ARTAŞ İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.  

   Yanıkses Sokak Yenimahalle Kültür Merkezi No:2/A  Bakırköy / İstanbul    
 Tel : 0212 571 13 55    Faks: 0212 571 13 54

 

8

İSTANBUL BAHÇEŞEHİR ISPARTAKULE 1. BÖLGE 3. KISIM ARSA KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ

ARTAŞ İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. ~ FİDELTUS İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş. ~ GÜN - ER İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.  ORTAK GİRİŞİMİ 

   Yanıkses Sokak Yenimahalle Kültür Merkezi No:2/A  Bakırköy / İstanbul    
 Tel : 0212 571 13 55    Faks: 0212 571 13 54

 

9

İSTANBUL BAHÇEŞEHİR ISPARTAKULE 2. BÖLGE 4. KISIM ARSA KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ

ARTAŞ İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. ~ EMLAK PAZARLAMA İNŞ. PRJ. YÖNETİMİ VE TİC. A.Ş. ~ GÜN - ER İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. ~ REDİ GAYRİMENKUL İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.  ORTAK GİRİŞİMİ 

   Yanıkses Sokak Yenimahalle Kültür Merkezi No:2/A  Bakırköy / İstanbul    
 Tel : 0212 571 13 55    Faks: 0212 571 13 54

 

10

İSTANBUL TUZLA EMLAK KONUTLARI 1. ETAP 1. KISIM KONUT, SOSYAL DONATI İNŞAATLARI VE ATAŞEHİR İLÇESİ BÖLGE PARKI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ

BALPA İNŞ. TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş. ~ BALTAŞ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI

İnönü Cad. No: 22/1 Gaziantep
Tel: 0 342 220 78 60 Faks: 0 342 220 78 64

 

11

İSTANBUL BAHÇEŞEHİR ISPARTAKULE 1. BÖLGE 5. KISIM ARSA KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ

CATHAY EPP ADİ ORTAKLIĞI

Hoşdere Köyü Ispartakule Mevkii 34538 Bahçeşehir Başakşehir / İstanbul
Tel: 0 212 669 00 80  Faks: 0 212 669 00 90

 

12

KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ BURGAZKENT KONUTLARI ELA D-100 (E-5) KARAYOLU ARASI BAĞLANTI YOLU YAPILMASI İŞİ

ÇELİKKOL İNSAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez Mah. Mehmetçik Sok. Kadir Has İş Merkezi Kat: 3 D: 115 34590  Bahçelievler / İstanbul
Tel: 0212 441 70 50  Fax: 0212 441 70 40

 

13

İSTANBUL ALEMDAĞ EMLAK KONUTLARI İNŞAATLARI İLE ADAİÇİ ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ

DEPAR İNŞ. LTD. ŞTİ ~ OR-NA İNŞ. TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ. ~ UYTAŞ ULUS.  YAPI VE TİC. A.Ş. 
İŞ ORTAKLIĞI

Alemdağ Nişantepe Mah. Gelinçiçeği Meydanı 54. Sok. No: 5/20 4. Pafta 526 Ada 1. Parsel B1 Blok Çekmeköy / İstanbul
Tel: 0 216 304 39 06 Faks: 0 216 304 39 07

 

14

İSTANBUL AVCILAR ISPARTAKULE 3. BÖLGE ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ

DOĞU İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ~ PRECAST Beton San. Ve Tic. A.Ş. ~ TUNA Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ~ ÜSTÜNLER Yapı San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

Beylikdüzü Beykent Sanayi Sitesi B2 Blok Kat:2 No:1 Büyükçekmece / İstanbul
Tel: 0 212 872 08 33 Faks: 0 212 872 08 32

 

15

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI 2. ETAP ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ

DUMANKAYA İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Ankara Yolu Pendik Kavşağı Dumankaya İş Merkezi 34890 Pendik / İstanbul
Tel: 0216 585 46 00 Faks: 0216 379 86 42

 

16

İSTANBUL SULTANGAZİ HABİPLER ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ

EGE YAPI Ltd. Şti. ~ EMLAK PLANLAMA İnş. Prj. Yönetimi ve Tic. A.Ş. Adi Ortaklığı

Burhaniye Mah. Kanuni Sultan Süleyman Sk. Mabeyin Konakları D Blok No:4 Altunizade
 Üsküdar / İstanbul 
Tel: 0 216 478 48 18 Faks: 0 216 467 64 55