Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yüksek kira artışına karşı dava açın!

Konut sahiplerinin fahiş kira artışı yapmak istemelerine karşı kiracıların da yasal hakları bulunuyor. Yüksek kira artışına karşı kiracılar dava açabiliyor.


Resmi Gazete'de 18 Ocak’ta yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı TÜFE'ye göre yapılacak. Kira artış oranları ocak ayından itibaren tüketici enflasyonundaki 12 aylık ortalamayı geçemeyecek.


Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre, yasal düzenleme kapsamında kiralarda kira bedelindeki artış üretici fiyat endeksi (ÜFE) üzerinden değil, 12 aylık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) üzerinden hesaplanacak. Kiracı, bu oranın üzerinde zam yapan ya da yapmak isteyen ev sahibine kira tutarının tespiti için dava açabilecek.


Mal sahibinin de hakkı

Ev sahiplerinin kira zammı yapmadan önce, o ayın zam oranını öğrenmenmesi ve yeni sözleşmeyi buna dikkat alarak hazırlaması gerekiyor. Fahiş artışa karşı kiracı dava açabiliyor. Eğer kiracı, kendi isteğine göre bir bedel belirleyip mal sahibine ödeme yaparsa, mal sahibinin de aradaki farkı icra dairesi kanalıyla talep edebiliyor.


Emsalleri inceleyin

Yargıtay 6’ncı Hukuk Dairesi’nin ilgili kararına göre, kira bedelinin tespitinin bir sınırlama olduğu ve hakimin kira parasını takdir ederken bunun bir sınırlama olduğuna bakılması gerekiyor.


İlgili kararda şu açıklamalar bulunuyor:

''Hak ve nesafet ilkesi uyarınca hakim bu sınırlamayı yaparken öncelikle tarafların tüm delilleri, varsa emsal kira sözleşmeleri aslı veya onaylı örnekleri dosyaya alınmalı,


Bilirkişi marifetiyle kiralanan taşınmaz ve taraf emsalleri tek tek görülüp incelenmeli, Böylece elde edilen veriler somutlaştırılarak dava konusu yer ile ayrı ayrı kira parasına etki eden (konumu, çevresi, niteliği, kullanım şekli, kira başlangıç tarihi, kira süreleri vb)tüm nitelikleri karşılaştırılmalı, 


Emsal kira bedellerinin niçin uygun emsal olup olmadığı somut gerekçelerle açıklanmalı,


Dava konusu taşınmazın yeniden kiraya verilmesi halinde getirebileceği kira parası belirlenmeli,


Hakimce bu kira parası dikkate alınmak suretiyle hak ve nesafete; özellikle tarafların kira sözleşmesinden bekledikleri amaçlarına uygun makul bir kira parasına hükmedilmelidir.”