Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yurtdışı müteahhitlik karnesi

Müteahhitlerin yurtdışında çalışabilmeleri için verilen bir belgedir.Yurtdışı müteahhitlik karnesi nedir?


Yurtdışında hizmet verecek inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım firmaları veya gerçek kişilerin "Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi" ya da "Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi" almaları gerekmektedir. 


Yurtdışı müteahhitlik karnesi tebliğinde neler yer almaktadır?


MADDE 8 – (1) - Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi  Grupları   aşağıda belirtilmiştir.

(a) Yapı, tesis, bakım, onarım işleri,

(b) Sınaî ve teknolojik imalât, tesisat ve montaj işleri,

(c) İşletme, yönetim, bakım ve idame işleri,  

(ç) Proje, mühendislik, müşavirlik işleri,      

(2) - Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi taban sınırları aşağıda belirtilmiştir.

(a) Yapı, tesis, bakım, onarım işleri için 40 milyon ABD Dolarının altında kalan firmalara,

(b) Sınaî ve teknolojik imalât, tesisat ve montaj işleri için 15 milyon ABD Dolarının altında kalan firmalara,     

(c) İşletme, yönetim, bakım ve idame işleri için  5 milyon ABD Dolarının altında kalan firmalara,

Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi verilmez.

(3) - Proje, mühendislik, müşavirlik işleri için, taban miktarı sınırı aranmaz.

Yurtdışı müteahhitlik karnesi için hangi belgeler gereklidir?

Talep dilekçesi, (firmayı temsile yetkili kişilerce kaşe ve imza edilecektir.)

2- a) Firmanın ana statüsünün yayımlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı, var ise tadil asılları veya noterlik veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli suretleri,

b) Gerçek kişiler için noter tasdikli Nüfus Cüzdanı sureti,

c) Gerçek kişiler için İki adet Renkli Vesikalık Fotoğraf,

3- a) Ticaret veya Sanayi Odasına Kayıt Belgesinin aslı, (Başvuru yılı tarihli)

b) Gerçek kişi ve Firma İmza Sirkülerinin aslı veya noterlikçe tasdikli sureti.(Başvuru yılı tarihli)

4- Yurt içinde bitirilen işler için, yürürlükteki mevzuata uygun,

a) İş Deneyim Belgesi aslı, ( İşveren idareden alınacaktır.)

b) Müteahhitlik Kıymetlendirme Raporu aslı, ( İşveren idareden alınacaktır.)

c) İhale Kararı veya Sözleşme aslı, (İşveren idareden alınacaktır.)

d) İlk ve Son Hakediş Raporlarının aslı (İşveren idareden alınacaktır) veya idaresince “aslının aynıdır” kaydıyla onaylı birer fotokopileri,

5- Yurtdışında bitirilen işler için, Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülke temsilcilikleri (Elçilikler ve Konsolosluklar) tarafından tasdikli, yürürlükteki mevzuata uygun,

a) İşin Alındığına Dair Belge Aslı , (Elçilikler ve Konsolosluklar’dan alınacaktır)

b) İş Deneyim Belgesi Aslı , (İşveren idareden alınacaktır)

c) Sözleşme Aslı , (İşveren idareden alınacaktır)

d) İlk ve Son Hak ediş Raporlarının aslı (İşveren idareden alınacaktır) ve bu belgelerin Türkçe tercümesinin aslı ve birer fotokopileri.Yurtdışı müteahhitlik karnesi