Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Yüzde yüz konut kredisi var mı?

Konut kredisi, konut satın almak isteyen kimseler tarafından kullanılıyor. Peki, yüzde yüz konut kredisi var mı?


Konut kredisi, konut satın almak isteyen kimseler tarafından kullanılıyor. Ancak kredi taşınmazın değerinin belli bir kısmı için veriliyor. 


Peki, yüzde yüz konut kredisi var mı? Yüzde yüz konut kredisi nasıl alınır?


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun aldığı karar doğrultusunda kredi kullanarak ev sahibi olmak isteyenlere yüzde yüz konut kredisi verilmiyor. 


Konut kredilerine getirilen bu sınırlama, işyerleri için kullanılan kredilerine de getiriliyor.


Alınan bu karara göre 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren konut kredisi evin ekpsertiz değerinin en fazla yüzde 75'i kadar kullanılırken; işyeri kredileri için ise en fazla yüzde 50 kredi verilebiliyor.


Söz konusu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun aldığı karar metni aşağıda yer alıyor:


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı 

Karar Sayısı: 3980 Karar Tarihi: 16/12/2010

Resmi Gazete Tarihi: 18.12.2010 

Resmi Gazete Sayısı: 27789


Kurul Başkanlığının 16.12.2010 tarihli yazısı ekinde gönderilen 16.12.2010 tarih ve  B.02.1.BDK.0.06.00.00.8-26127 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 


5411 sayılı Bankacılık Kanununun 43 üncü maddesi ile 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Öz kaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin verdiği yetkiye dayanılarak; 


1- 01.01.2011 tarihinden itibaren; 

a) Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kullandırılacak krediler ile konut teminatı altında kullandırılacak tüketici kredilerinde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının % 75, 


b) Ticari gayrimenkul alımı amaçlı kullandırılacak taksitli ticari kredilerde kredi tutarının teminat olarak alınan ticari gayrimenkulün değerine oranının % 50 ile sınırlandırılmasına, sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin değerlemesinin Kurulumuz veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılmasına ve sınırlamada bu değerlerin kullanılmasına, 


2- Sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin 

değerlemesinin Kurulumuz veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılmaması halinde, kredi tutarının tamamının, sınırın aşılması halinde ise, aşan kredi tutarının bankaların özkaynaklarının hesaplanmasında sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınmasına, 


3- Sınırlamaya konu krediler için, 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, % 50’den daha düşük risk ağırlığı uygulamasına tabi alınmış bir teminatın varlığı halinde, bu teminatların değerinin ikinci fıkra uyarınca sermayeden indirilen değere konu edilecek tutarlardan düşülmesine ve bu suretle bulunacak pozitif değerin ikinci fıkra çerçevesinde özkaynak hesaplamasında sermayeden indirilecek değer olarak dikkate alınmasına, 


4- 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 87 nci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca  işbu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına ,

karar verilmiştir. 

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com