Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Zamanaşımı itiraz dilekçesi örneği!

Hukuk kurallarının kişilere tanıdığı hakların, getirdiği yaptırımların yine hukuk kuralları ile belirlenen süreleri aşması süresi olan zamanaşımı süreleri sözleşmeyle değiştirilemiyor.


Hukuk kurallarının kişilere tanıdığı hakların, getirdiği yaptırımların yine hukuk kuralları ile belirlenen süreleri aşması süresi olan zamanaşımı süreleri sözleşmeyle değiştirilemiyor. 


Alacağın muaccel olmasıyla işlemeye başlayan zamanaşımı süresi içerisinde borca itiraz edilebiliyor. İtiraz dilekçesi örneği şu şekilde;


.......... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE


DOSYA NO               :…….

BORCA İTİRAZ EDEN      :…….

VEKİLİ                 :…….

KARŞI TARAF            :…….

KONU                   : Borca itiraz.


İTİRAZ NEDENLERİ     : 1-Müdürlüğünüzün ……. Esas sayılı dosyası ile müvekkilim aleyhine yapılmış olan takip ile ilgili borca açıkça itiraz ediyoruz.


2-Müvekkilimiz tarafından bu borç aşağıda dökümü yapılan tarihlerde makbuz karşılığı kendisine ödenmiştir.../../…. tarihli ve ………. TL lık makbuz


../../…. tarihli ve ………. TL lık makbuz


../../…. tarihli ve ………. TL lık makbuz


3-Müvekkilimizin Alacaklı olduğunu iddia eden şahsa, takip konusu senedin karşılığını ödemiş olduğundan, böyle bir borcu bulunmamaktadır.


4-Kaldı ki senet vade tarihinden itibaren .. yıl geçtiğinden zamanaşımına da uğramıştır. Bu yönden de yapılan takibe itiraz ediyoruz.İSTEM SONUCU          : Borcun ödenmiş olması  ve  ayrıca  zamanaşımına uğramış bulunması nedeni ile borca itirazlarımızın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesini talep ederiz.


BORÇLU VEKİLİ

                                                                         …….