Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Zamanaşımı süresini durduran sebepler!

Hukuk kurallarının kişilere tanıdığı hakların, getirdiği yaptırımların yine hukuk kuralları ile belirlenen süreleri aşması zamanaşımı olarak ifade ediliyor. Peki, zamanaşımı süresini durduran sebepler nelerdir?


Hukuk kurallarının kişilere tanıdığı hakların, getirdiği yaptırımların yine hukuk kuralları ile belirlenen süreleri aşması zamanaşımı olarak ifade ediliyor. 


Borçlar Kanunu gereğince zamanaşımı, alacağın muaccel olmasıyla işlemeye başlıyor. Alacağın muaccel olmasının bir bildirime bağlı olduğu hâllerde, zamanaşımı bu bildirimin yapılabileceği günden işlemeye başlar.


Peki, zamanaşımı ne şekilde durur? Zamanaşımı süresini durduran sebepler nelerdir?


Zamanaşımı süresini durduran sebepler

Aşağıdaki durumlarda zamanaşımı işlemeye başlamaz, başlamışsa durur:


1. Velayet süresince, çocukların ana ve babalarından olan alacakları için.

2. Vesayet süresince, vesayet altında bulunanların vasiden veya vesayet işlemleri sebebiyle Devletten olan alacakları için.

3. Evlilik devam ettiği sürece, eşlerin diğerinden olan alacakları için.

4. Hizmet ilişkisi süresince, ev hizmetlilerinin onları çalıştıranlardan olan alacakları için.

5. Borçlu, alacak üzerinde intifa hakkına sahip olduğu sürece.

6. Alacağı, Türk mahkemelerinde ileri sürme imkânının bulunmadığı sürece.

7. Alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kişide birleşmesinde, birleşmenin ileride geçmişe etkili olarak ortadan kalkması durumunda, bu durumun ortaya çıkmasına kadar geçecek sürece.


Zamanaşımını durduran sebeplerin ortadan kalktığı günün bitiminde zamanaşımı işlemeye başlar veya durmadan önce başlamış olan işlemesini sürdürür.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com