Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Zemin kat ısı yalıtımı ortak gider midir?

Zemin kat ısı yalıtımının yapılmasını istediğinizi düşünelim. Bu durumda zemin kat ısı yalıtımını kim öder? Zemin kat ısı yalıtımı ortak gider midir?


Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği gereğince binalarda mantolama olarak da bilinen yalıtımın yeni binalarda yapılması zorunlu oluyor.


Yeni yapıların yalıtım esaslarına göre inşa edilmesi gerekirken; eski binalarda böyle biz zorunluluk bulunmuyor. Apartmanda alınacak karar ile mantolama yapılabiliyor.


Örneğin zemin kat ısı yalıtımının yapılmasını istediğinizi düşünelim. Bu durumda zemin kat ısı yalıtımını kim öder? Zemin kat ısı yalıtımı ortak gider midir?


Anayapının izolasyonu için yapılan ısı yalıtımı masrafı ortak gider olarak kabul ediliyor ve başka türlü anlaşma olmadığı sürece kat maliklerinin arsa payına göre masrafa katılmaları gerekiyor. Konu ile ilgili esaslar Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında madde 72'de açıklanıyor:


Ortak giderlere katılma 

Madde 72 – (Ek: 14/11/2007-5711/22 md.) 

Toplu yapı kapsamındaki belli bir yapıya veya yapıların sadece birkaçındaki kat maliklerinin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler, o yapılardaki kat malikleri tarafından, bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün kat malikleri tarafından karşılanır. 


Blok kat malikleri, toplu yapı temsilcileri ve geçici yönetim kurulu kararları, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır. 


Kat malikleri, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu veya bağımsız bölümlerinin veya kendilerinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten kaçınamazlar. 


Söz konusu kanun maddesi gereğince, mantolama masrafı dükkanlar da dahil tüm bağımsız bölüm sahiplerinden genel gider alacağı kapsamında tahsil ediliyor. 


Ancak aynı zamanda aksine bir hüküm yer alıp almadığının yönetim planında, işletme projesinde ve önceki genel kurul kararlarında incelenmesi gerekiyor. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com