Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Zeytinburnu NAKO arazisinin yeni imar planı askıya çıktı!

İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Nakliyeciler Sitesine ilişkin olarak hazırlanan yeni imar planı askıya çıktı...


Taşınan ve yıkılan Nakliyeciler Sitesi'nin alanı Bakanlık Makamı’nın 30.07.2018 tarihli ve 132751 sayılı Olur’u ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlendi. 


Uygulamada yaşanan problemler ve aksaklıklar neticesinde Bakanlıkça Rezerv Yapı Alanı olarak ilan edilen söz konusu alanda yeniden plan yapıldı.


Yapılan planlama kapsamında meri plandaki donatı ve yol alanları aynen korundu.


İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, Nakliyeciler Sitesine ilişkin olarak sunulan 1/5000 Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 6306 sayılı Kanun, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca onaylandı.


Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince 23 Kasım 2018 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Abbasağa Mah. Yıldız Cad. No:47 Beşiktaş/İSTANBUL) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.İmar planı için tıklayın.