Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Zilyetliğin devri yolları!

Bir şey üzerinde fiilî hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedi oluyor. Peki, zilyetlik nasıl devredilir? İşte zilyetliğin devri yolları..


Bir şey üzerinde fiilî hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedi oluyor. Taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde hakkın fiilen kullanılması zilyetlik sayılıyor.


Fiilî hâkimiyetin geçici nitelikteki sebeplerle kullanılmaması veya kullanma olanağının ortadan kalkması zilyetliği sona erdirmiyor. Peki, zilyetliğin devri nasıl olur?


Zilyetliğin devri yolları


Hazırlar arasında

Zilyetlik, şeyin veya şey üzerinde hâkimiyeti sağlayacak araçların, edinene teslimi veya edinenin önceki zilyedin rızasıyla şey üzerinde hâkimiyeti kullanacak duruma gelmesi hâlinde devredilmiş olur.


Hazır olmayanlar arasında

Temsilciye yapılan teslim, temsil edilene yapılmış gibi zilyetliği geçirir.


Teslimsiz devir

Bir üçüncü kişi veya zilyetliği devreden, özel bir hukukî ilişkiye dayanarak zilyet olmakta devam ederse zilyetlik, teslim gerçekleşmeksizin kazanılmış olur.


Zilyetliğin bu yolla devri, zilyet olmakta devam eden üçüncü kişiye karşı, ancak durumun devreden tarafından kendisine bildirildiği andan başlayarak hüküm doğurur.


Teslimsiz devir

Üçüncü kişi, zilyetliği devredene karşı ileri sürebileceği sebeplerle şeyi edinene vermekten kaçınabilir. Bir taşıyıcıya veya umumî mağazaya bırakılmış emtiayı temsil eden kıymetli evrakın teslimi, emtianın teslimi gibi sonuç doğurur.


ıymetli evrakı iyiniyetle teslim alan kimse ile emtiayı iyiniyetle teslim alan kimse arasında uyuşmazlık çıkarsa emtiayı teslim alan tercih olunur. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com