Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Zirai ipotek

Kredi almak isteyen çiftçinin teminat olarak gösterdiği tarlasının ipotek edilmesidir. Krediyi ödeyememesi durumunda tarla ve ürüne el konulabilir.
Zirai ipotek ne demektir?


Tarım kredi kooperatifleri ile T.C. Ziraat Bankasından çiftçilerin talep ettiği kredilere karşılık teminat olarak taşınmaz malın gösterilmesi halinde tesis edilen ipotek işlemidir.İpotek ne demek?Herhangi bir borç karşılığında elde bulunan taşınır ya da taşınmazları teminat gösterim, borç alınan kurum veya kuruluşun borç ödenmediği takdirde söz konusu mala el koyabilme hakkını veren işleme ipotek denir.Zirai ipotekZirai kredi nedir?Çiftçilerin üretimleri ile ilgili bankalardan talep ettikleri kredi türüdür.Zirai kredi için başvuru belgeleri nedir?Gerçek Kişiler için;


1. Çiftçi olduğunu belirten belge 

2. Nüfus cüzdanı

3. Son 3 yıla ait gelir tablosu


Tüzel Kişiler için;


1. Çiftçi olunduğuna dair belge

2. Ticari Sicil Gazetesi’nde yer alan sözleşme

3. Oda kayıt belgesi, vergi levhası

4. İmza sirküleri

5. En az 3 yıla ait gelir tablosu.