Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Zonguldak Merkez'de kan bağış merkezi binası işi ihalesi 18 Mayıs'ta!

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Zonguldak Merkez'de kan bağış merkezi binası için proje işi ihalesi 18 Mayıs'ta düzenlenecek..


Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Zonguldak Merkez'de proje işi ihale ediliyor. İhale ile kan bağış merkezi binası inşaatı yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik, elektrik projeleri, keşif ve metrajlarının hazırlanarak ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan onaylanması ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi yaptırılacak.


ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİNDE PROJE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


1 - Zonguldak ili, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi, 1641 ada, 2 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerine kan bağış merkezi binası inşaatı yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik, elektrik projeleri, keşif ve metrajlarının hazırlanarak ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan onaylanması ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 17.05.2017 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 18.05.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.