Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.

Zorlu Holding’in enerji grubuna dahil bir şirkettir. Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş., 2008 yılında kuruldu.Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.


Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. ne amaçla kuruldu? 


Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş., enerji, buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, hidroelektrik ve jeotermal santraller başta olmak üzere her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri için fizibilite çalışmaları yaparak bu tesisleri kurmak ve üretilen enerjiyi müşterilere satmak amacıyla 2008 yılında kuruldu.Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. hangi tarihte kuruldu?


5 Mart 2008’de gerçekleştirilen ADÜAŞ (Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.) özelleştirme ihalesi sonucunda 7 HES, 1 jeotermal ve 1 motorin (gaz türbini) santralini devralarak 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren işletmeye başladı.Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. hangi illerde faaliyet gösteriyor?


Zorlu Doğal, ihale ile Tokat, Eskişehir, Kars, Rize, Erzurum, Erzincan ve Tunceli’de bulunan hidroelektrik santralleri ile Denizli’de faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük kapasiteli jeotermal santralinin 30 yıllık işletme hakkına sahip oldu. 


Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla büyümeyi hedefleyen Zorlu Doğal, toplam 142,6 MW kurulu güce sahip santrallerin 450 milyon kWh’lık üretim kapasitesini iki yıl içinde iki katına çıkarmak için santrallerde kısa ve orta vadeli rehabilitasyon çalışmaları yürütüyor. 


Santrallerin işletmesinde, hem yöresel istihdam hem de doğal tarımın desteklenmesi ön planda tutuluyor. Elektriğin yanı sıra ısı üretimi de yapılan Kızıldere Santrali ile bölgede seracılık başta olmak üzere yeni iş alanlarının oluşmasına katkı sağlanması hedefleniyor.Zorlu Doğal santralleri hangileridir?


Tokat Ataköy Santrali

Türü: Yenilenebilir Hidrolik Rezervuarlı Enerji Santrali

Kapasitesi: 5,5 MW Elektrik 


Eskişehir Beyköy Santrali 

Türü:Yenilenebilir Hidrolik Kanal Tipinde Enerji Santrali

Kapasitesi: 16,8 MW Elektrik 


Kars Çıldır Santrali

Türü:Yenilenebilir Hidrolik Rezervuarlı Enerji Santrali

Kapasitesi: 15,4 MW Elektrik 


Rize İkizdere Santrali

Türü: Yenilenebilir Hidrolik Kanal Tipinde Enerji Santrali

Kapasitesi: 18,6 MW Elektrik 


Erzurum Kuzgun Santrali 

Türü: Yenilenebilir Hidrolik Rezervuarlı Enerji Santrali

Kapasitesi: 20,9 MW Elektrik 


Tunceli Mercan Santrali 

Türü: Yenilenebilir Hidrolik Kanal Tipinde Enerji Santrali

Kapasitesi: 20,4 MW Elektrik 


Erzincan Tercan Santrali 

Türü: Yenilenebilir Hidrolik Rezervuarlı Enerji Santrali

Kapasitesi: 15 MW Elektrik 


Kızıldere Santrali

Türü: Yenilenebilir Jeotermal Enerji Santrali

Kapasitesi: 15 MW Elektrik 

Van Engil Santrali

Türü: Termik Basit Çevrim Enerji (Motorin) Santrali

Kapasitesi: 15 MW Elektrik Zorlu Enerji Grubu’nun tarihçesi nedir? 


1993:  Zorlu Grubu’na ait sanayi kuruluşlarının elektrik ve buhar ihtiyaçlarını karşılamak üzere Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. kuruldu.


1997: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile otoprodüktör anlaşmaları imzalandı.

        Lüleburgaz ve Bursa illerinde iki adet enerji santralinin yapımına başlandı.

        Lüleburgaz’da 7 MW gücünde elektrik ve 20 ton/saat kapasitesinde buhar verebilen ilk santral devreye alındı.


1998: Bursa kombine çevrim santraline ait 26 MW kurulu gücünde LM2500, basit çevrim halinde devreye girdi. 9 MW gücünde buhar türbininin de devreye girmesi ile kombine çevrim kapasitesi 35 MW’a ulaştı. Böylelikle Zorlu Enerji, Zorlu Grubu’nun elektrik tüketiminin %100’ünü karşılayabilir duruma geldi.


1999:      Bursa’da ve Lüleburgaz’da 43 MW gücündeki kombine çevrim santralleri, Zorlu Enerji Santral Yapım Grubu tarafından tamamlandı ve basit çevrim olarak devreye alındı; toplam kapasite 135 MW’a ulaştı. Bursa’da kurulan şalt merkezi ile Şirket, ürettiği enerjinin %50’ye yakınını Grup dışındaki şirketlere satar hale geldi.


2000:    Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnş. Tic. A.Ş. kuruldu.

             Toplam kapasite 156 MW elektrik, 150 ton/saat buhara çıkarıldı. Kapasitenin Zorlu Grubu dışına satılma oranı %70’e yükseldi ve Zorlu Enerji Grubu enerji piyasasında yerini aldı. Şirketin ödenmiş sermayesinin %20’si İMKB aracılığıyla halka arz edildi.

Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş. kuruldu.

Zorlu Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic.A.Ş. kuruldu.


2001: ISO 9001/2000 kalite yönetim sistemi belgesi alındı.

Zorlu Grubu dışındaki müşterilerinin sayısı 200’e ulaştı.


2003: Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat, İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. kuruldu.

2004: OHSAS 18001 İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Sistem Belgesi ve ISO 14001 Çevre Sistem Belgesi alındı.

2005: İsrail’de 800 MW kurulu güce sahip olacak Dorad Energy Ltd. şirketine %25 ortak olundu.

Moskova’da ilk özel elektrik santrali projesi alındı ve temel atıldı.

Doğal gaz arama ruhsatı alındı.

Zorlu Petrogas, Gaziantep-Kilis ve Kırklareli-Tekirdağ-Edirne doğal gaz dağıtım ihalelerini kazandı.

Zorlu Enerji Avrupa’da en hızlı büyüyen 100 şirket arasına girdi.

Kayseri Santrali basit çevrim olarak ticari üretime başladı.

Kayseri projesi, Trade Finance Magazine tarafından 2005 yılının en başarılı finans projesi seçildi.


2006: Pakistan’da rüzgâr santrali kurmak üzere Pakistan Alternatif Enerji Geliştirme Kurulu (AEDB) ile 20 yıl süreli elektrik üretim anlaşması imzalandı.

Dalaman Çayı üzerinde bulunan Sandalcık-Sami Soydam (124 MW) ve Narlı (80 MW) hidroelektrik santralleri için açılan ihale kazanıldı ve fizibilite çalışmaları başlatıldı.


2007: Rotor Elektrik Üretim A.Ş.’nin rüzgâr santrali lisansı devralındı. Türkiye’nin tek bir alanda kurulu en büyük güce sahip 135 MW kapasiteli rüzgâr santralini inşa etmek üzere Osmaniye ilinde çalışmalara başlandı.

DSİ Genel Müdürlüğü’nün, Giresun ili Tirebolu ilçesinde kurulması planlanan 60 MW’lık Tirebolu HES için açtığı ihale kazanıldı.

Zorlu Grubu, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (Global Compact) imzaladı.


2008: Zorlu Enerji Osmaniye’de kurulmakta olan 135 MW’lık rüzgâr santrali için EcoSecurities ile Karbon Emisyonu Satış Sözleşmesi imzaladı.

Rotor Elektrik Üretim A.Ş, Osmaniye’de 135 MW gücündeki rüzgâr santralinin yanı sıra, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan yine aynı bölgede 60 MW ve 50 MW RES projelerini kapsamak üzere iki adet üretim lisansı daha aldı.

ADÜAŞ’a (Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.) ait toplam 141 MW kurulu güce sahip dokuz santral için yapılan özelleştirme ihalesi, 510 milyon dolar ihale bedeli ile kazanıldı.

Lüleburgaz Doğal Gaz Santrali’ne ilave olarak 75 MW’lık kombine çevrim santralinin kurulmasına başlandı.

Amity Oil’in %100 hissesi Zorlu Enerji’ye geçti.


2009: Lüleburgaz Santrali’nin kapasitesi 115,3 MW’a yükseltildi.

Zorlu Enerji Grubu bünyesinde yürütülen yeniden yapılandırma çalışmaları paralelinde Haziran ayında, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş’nin Zorlu Doğal Elektrik Üretim A.Ş. (ADÜAŞ aktifleri), Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş, Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş, Zorlu Doğal Gaz İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş, Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnşaat Ticaret A.Ş, Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş. ve Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş, Zorlu Enerji ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu paylar Zorlu Holding A.Ş. ve diğer Zorlu Grubu şirketlerine devredildi.

Nakit sermaye artırımı yapılarak, Şirketin 81.665.350 TL olan sermayesi 281.665.350 TL’ye yükseltildi.


Gökçedağ Rüzgâr Santrali’nde 2009 yılsonu itibarıyla 23 adet türbinle 57,5 MW kapasite devreye alındı.


Gökçedağ RES, Gönüllü Emisyon Azaltımı piyasasında sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, yerel paydaşlar tarafından kabul görme gibi koşulları esas alan “Gold Standard” ile tescil edildi.


Gökçedağ RES, Platts’ın 11’incisini düzenlediği “Global Enerji Ödülleri” yarışmasının “Yılın Yeşil Teknoloji Girişimi” kategorisinde “Mükemmelik Ödülü”nü aldı.2010 Gökçedağ RES, ödüllerine yenilerini ekledi;

Euromoney Grubundaki Project Finance Magazine tarafından “2009 Yılının En İyi RES Finansmanı” ödülüne değer bulundu.

Doğa Savaşçıları Derneği ve İstanbul Çevre Konseyi tarafından “doğa, çevre ve hayvan haklarına saygılı yatırım” kategorisinde Çevre Ödülü’nü aldı.

Zorlu Enerji Genel Müdür Yardımcısı Sinan Ak, Naseba Business Information Group tarafından İstanbul’da düzenlenen “CFO Stratejileri Forumu”nda “Yılın CFO’su Ödülü”nü aldı.


Gökçedağ Rüzgar Santrali’nde ulusal şebekeye resmi olarak bağlanan türbinlerin sayısı 53’e, enerji üretim kapasitesi ise 132,5 MW’a ulaştı.


Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait 3000 hektarlık Simav Jeotermal Sahası arama ruhsatının süresi, Kütahya İl Özel İdaresi tarafından Şubat 2013 tarihine kadar uzatıldıZorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. iletişim bilgileri nelerdir?


Adres : Zorlu Enerji Grubu

Zorlu Plaza

34310 Avcılar- İstanbul

Telefon : +90 212 456 23 00 (Pbx)

Fax : +90 212 422 00 99

E-mail : zoren@zorlu.com

Elektrik Satışı : elektriksatis@zorlu.com

Web: www.zoren.com.tr


Önerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kura