Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

2016 Gayrimenkul sermaye iradı damga vergisi!

Gayrimenkul sermaye iradı ödeme sürecinde damga vergisi de ödeniyor. İşte 2016 Gayrimenkul sermaye iradı damga vergisi oranı..


Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” belli koşullarda gelir vergisine tabi tutuluyor.


Buna göre taşınmaz malların kira gelirleri için bu verginin ödenmesi gerekiyor. Gayrimenkul sermaye iradı ödeme sürecinde damga vergisi de ödeniyor.


Damga vergisi kişiler veya kuruluşlar arası hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kâğıtlardan alınan vergi oluyor. GMSİ kira beyannamesine ait damga vergisi mükelleften alınıyor.


2016 Gayrimenkul sermaye iradı damga vergisi bedeli; 47,80 TL olarak tespit ediliyor.


Örnek:

Bay (F), 2015 yılında konut kredisi kullanarak 200.000 TL’ye aldığı dairesini aylık 1.500 TL’den konut olarak kiraya vermiş ve 18.000 TL kira geliri elde etmiştir.


Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiş olup, bu konut ile ilgili 2.000 TL asansör ve sigorta gideri yapmıştır. Konut kredisi için 2015 yılında bankaya ödenen faiz tutarı da 4.000 TL’dir.


Bay (F), konut olarak kiraya vermiş olduğu daire için 2015 yılında ödediği asansör, sigorta ve faiz gideri ile birlikte iktisap bedelinin % 5’i olan (200.000 x %5 =) 10.000 TL’yi indirim konusu yapabilecektir. Toplam Gider = 2.000 + 4.000 + 10.000 = 16.000 TL’dir.


(Gerçek gider usulünü seçen mükellefler, vergiden istisna edilen kısma isabet eden giderleri hasılatlarından gider olarak indiremeyecekler, sadece vergiye tabi hasılata isabet eden giderleri indirebileceklerdir. Bunun için toplam gider tutarının vergiye tabi hasılata isabet eden kısmının hesaplanması gerekir. Vergiye tabi hasılata isabet eden gider aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.)

Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat - Konut Kira Geliri İstisnası

= 18.000 - 3.600 = 14.400 TL

İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat

Toplam Hasılat

= 16.000 x 14.400 = 12.800 TL 18.000

Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.


Gayrisafi İrat Toplamı 18.000 TL

Vergiden İstisna Tutar 3.600 TL

Kalan (18.000 – 3.600) 14.400 TL

İndirilebilecek Gerçek Gider Tutarı 12.800 TL

Vergiye Tabi Gelir (14.400 – 12.800) 1.600 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 240 TL

Damga Vergisi 47,80 TL
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com