Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

2016 Şubat ayı vergi takvimi!

Gelir İdaresi Başkanlığı, her ay hangi vergilerin ödenmesi gerektiğini Vergi Takvimi kapsamında açıklıyor. İşte 2016 Şubat ayı vergi takvimi..


2016 Şubat ayı vergi takvimi!


Gelir İdaresi Başkanlığı, her ay hangi vergilerin ödenmesi gerektiğini Vergi Takvimi kapsamında açıklıyor. Bu takvimde hangi verginin ilk ödeme ve son ödeme gününün hangi gün olduğu görülebiliyor.


2016 Şubat ayı vergi takvimine göre,  taşınmaz mal sahiplerinin ödemek ile mükellef olduğu bir vergi bulunmuyor. 2016 Şubat ayı vergi takvimi şu şekilde sıralanıyor:


Vergi takvimi Şubat 2016


01/01/2016 01/02/2016 Aralık 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/01/2016 01/02/2016 2015 Yılında Kullanılan Defterlerin 2016 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik


01/01/2016 01/02/2016 Aralık 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/01/2016 01/02/2016 Aralık 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/01/2016 01/02/2016 2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi


01/01/2016 01/02/2016 Yıllık Harçların Ödemesi


01/02/2016 09/02/2016 16-31 Ocak 2016 Dönemine Ait Noterlerce 

Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/02/2016 10/02/2016 16-31 Ocak 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2016 15/02/2016 2015 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı


01/02/2016 15/02/2016 2015 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı


01/02/2016 15/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2016 15/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2016 15/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/02/2016 15/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2016 15/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2016 15/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/02/2016 17/02/2016 2015 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi


01/02/2016 17/02/2016 2015 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi


01/02/2016 22/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2016 22/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2016 22/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2016 22/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/02/2016 22/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2016 22/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2016 23/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. Ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname İle Beyanı


01/02/2016 23/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


01/02/2016 24/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


16/02/2016 24/02/2016 1-15 Şubat 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


01/02/2016 25/02/2016 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2015 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı


16/02/2016 25/02/2016 1-15 Şubat 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2016 26/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/02/2016 26/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/02/2016 26/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/02/2016 29/02/2016 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi


01/02/2016 29/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/02/2016 29/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/02/2016 29/02/2016 Ocak 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2016 29/02/2016 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 8. taksit ödemesi


01/02/2016 29/02/2016 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com