Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

2018 veraset ve intikal vergisi oranları belli oldu!

Veraset ve intikal vergisi 2018 oranlarının yer aldığı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.


2018 yılı veraset ve intikal vergisi oranlarının yer aldığı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğte veraset ve intikal vergisinin istisna tutarları belirlendi. 


1/1/2018 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;


- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 202.154 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 404.556 TL),


- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.656 TL,


- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 4.656 TL olarak dikkate alınacaktır.


Matrah dilim tutarlarının tespiti 2018

 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. ...” hükmüne yer verilmiştir.


Buna göre, 1/1/2018 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.


2018 veraset ve intikal vergisi oranları belli oldu!


 

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com