Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

2018'de ev alanların emlak vergisi!

Gayrimenkulün satış ya da bağış yolu ile el değiştirmesi halinde vergi mükellefi de değişmiş oluyor. Peki, 2018'de ev alanlar hemen vergi ödemeye başlayacak mı?


Mevzuat gereğince, Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm bina ve araziler emlak vergisine tabi tutuluyor. Emlak vergisini gayrimenkullerin sahipleri ödüyor.


Gayrimenkulün satış ya da bağış yolu ile el değiştirmesi halinde vergi mükellefi de değişmiş oluyor. Peki, 2018'de ev alanlar hemen vergi ödemeye başlayacak mı?


2018'de ev alanların emlak vergisi

2018'de ev alanların emlak vergisi sorumluluğu 2019'da başlıyor. Evi yeni satın alan kimselerin 31 Aralık 2018 tarihine kada emlak vergisi beyannamesi vermesi gerekiyor.


Bu evin emlak vergisini ise eski mülk sahibi ödemekle mükellef oluyor. Emlak vergisi beyannamesi ilçe belediyesine veriliyor.


Emlak vergisi beyannamesi nasıl doldurulur?

 


1. Bina, hangi belediyenin sınırı veya mücavir alanı içinde ise bu satıra o belediyenin adı yazılacaktır.2. Bu satıra, binanın bulunduğu köy veya mahallenin adı yazılacaktır. Mahalle adının semt adıyla karıştırılmaması, semtin değil mutlaka mahalle adının yazılması gerekir.3. Bildirimde bulunulan bina cadde üzerinde ise caddenin, sokakta ise yalnız sokağın adı yazılacaktır. 4. Binanın dış kapısı üzerindeki numarası, kapı numarasıdır. Bina apartman dairesi ise, apartmanın dış kapı numarası ile birlikte dairenin numarası da yazılacaktır.(38/15)5. Bu satır, tapu belgesinde kayıtlı bilgilerden yararlanılmak suretiyle doldurulacaktır. Tapu kaydı yoksa “Tapusuzdur” notu yazılacaktır.6. Bina arsasının alanı: a) İmar ve kadastro planı ile tespit edilen parselin metrekaresidir.  b) İmar ve kadastro görmemiş arsalar için, inşaat sahası ile mütemmimi olan parçanın toplam alanıdır.7. Aynı çatı altında birden çok bağımsız birim ve daire bulunan binalarda (apartman gibi) her bağımsız birim ve daireye arsanın tamamından isabet eden kısım (hisse durumuna göre) hesaplanıp yazılacaktır.


 

8. İnşaatın türü, bildirimde bulunulan binanın kaba inşaatında kullanılan malzeme ve taşıyıcı sistemlerine göre; çelik karkas, betonarme karkas, yığma kagir, yığma yarı kagir, ahşap taş duvarlı, gecekondu, kerpiç ve diğer basit binalardan hangisi olduğu yazılacaktır.9. Binanın sınıfı (lüks, birinci, ikinci, üçüncü ve basit inşaat gibi) belirtilecektir.

 


10. Binanın mesken, işyeri, otel veya fabrika gibi kullanış şekli belirtilecektir.11. İnşaatın bittiği ay ve yıl, ay belli değilse yalnız yılı yazılacaktır. (Örneğin; 8.7.1998 veya 1998 gibi) Bunlar da bilinmiyorsa binanın tahmini yaşı gösterilecektir.


12. Binaya sahip olunulan tarihtir. Bu satıra  tarihi ay ve yıl, ay bilinmiyorsa sadece yıl olarak  belirtilmelidir.13. Varsa belediyece uygulanan kısıtlılık halinin başlangıç tarihi.14. Bildirilen Bina: a) Daimi muafiyete tabi ise, “muafiyetin başlangıç yılı” ile “daimi” sözcüğü yazılacaktır. Bildirim sırasında geçici muafiyetten yararlanılıyorsa muafiyetin başlangıç yılı ve muafiyet süresi yazılacaktır.15. Bildirimde bulunulan bina hisseli ise bu satıra hisse nispeti (Örneğin; bir daireye iki kişinin paylı (müşterek) mülkiyet şeklinde ortak olmaları halinde ½ gibi) bina hisseli değilse “TAM” ibaresi yazılacaktır.16. Binanın yüzölçümüne müştemilat ve ortak yerlerle ilgili paylarda dahil edilecektir. Binanın (apartmanlarda ise dairenin) yüz ölcümü dış duvarları arasındaki mesafeler itibariyle metrekare (m2) cinsinden bulunacak alandır. Bina hisseli ise, hisseye isabet eden alan ayrıca belirtilecektir. (Örneğin; 120/2=60 m2 gibi)17. Bina kaloriferli veya kalorifer yerine kullanılan klima tesisatlı ise bu durum belirtilecektir.18. Bina asansörlü ise bu  durum belirtilecektir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com