Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

2018'de gayrimenkulde yapılan düzenlemeler!

2018 yılının gelmesi ile birlikte gayrimenkul sektöründe hangi düzenlemeler yapıldı? İşte 2018'de gayrimenkulde yapılan düzenlemeler..


Gayrimenkul sektörüne 1 Ocak 2018 tarihinden beri hangi düzenlemeler geldi? Sektörde hangi yönetmelik yürürlüğe girdi? Hangi uygulama sona erdi?


İşte 2018'de gayrimenkulde yapılan düzenlemeler:


1-) 13 Ocak 2018

İstanbul İmar Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı Planlı Alanlar TİP yönetmeliği doğrultusunda hazırlandı. İstanbul'da 1+0 daireler yasaklandı. En küçük daireler artık 1+0 olarak inşa edilecek.


2-) 24 Ocak 2018

Tarım arazilerinin korunması yönetmeliğinde değişiklik yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik ile toprak koruma kurulunun karar alma aşamasında geçerli olan oyçokluğu oranı değiştirildi. Toprak koruma kurulu, 3/5 çoğunlukla karar ve en az altı üyenin aynı yönde oy kullanması şartı ile alacak. Ancak kamuya ait enerji ve ulaşım yatırım projelerinde Kurul, kararları toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile de alabilecek.


3-) 2 Şubat 2018

Vergi Kanunları Tasarısı'nda konut hesabı ile ilgili düzenlemelere yer verildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, ''konut hesabında devlet katkısı 15 bin liradan 20 bin liraya, azami devlet katkısı oranı yüzde 20'den 25’e çıkarılıyor'' diye açıkladı. 


4-) 16 Şubat 2018

Torba Tasarı'nın 11 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, Hazineye ait taşınmazlar, tarımsal üretim yapmak üzere tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına, Harçlar Kanunu'nun, "Kayıtlı değer, emlakvergisi değeri" başlıklı düzenleme esas alınarak, harca esas değerin yüzde 1'i üzerinden 20 yıl süre ile doğrudan kiralanabilecek.


Bakanlar Kurulu tarafından vergi muafiyeti tanınanlar ile kamu yararına çalışan derneklerden, öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunanlardan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen şartları sağlayanlar lehine, kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek.


5-) 22 Şubat 2018

Yeni Otopark Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik ile her daireye 1 otopark zorunluluğu geldi. Ancak yönetmelik 2018 Haziran'da yürürlüğe girecek.
 

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com