Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

2B başvuru ve ödeme süresi uzatıldı!

Vatandaşların yoğun talebi üzerine 2B arazilerinin satışı ve ödeme süreleri 6 ay daha uzatıldı. Bu karar ile ilgili duyuru tapu müdürlüklerine gönderildi..


Vatandaşların yoğun talebi üzerine 2B arazilerinin satışı ve ödeme süreleri 6 ay daha uzatıldı. Böylece 2B arazisi bulunan vatandaşlar, 6 ay içerisinde başvuru yaparak bu arazileri satın alabilecek. Eksik ödemelerini tamamlayabilecek.


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bu karar ile ilgili duyuru tapu müdürlüklerine gönderildi. İlgili madde şu şekilde;


"Başvuru ve ödeme sürelerinin uzatımı

GEÇİCİ MADDE 4- (1) 2/B alanlarında bulunan taşınmazların bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;

a) Süresi içinde başvurmayanlara altı ay başvuru süresi,

b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlere altı ay ödeme süresi,

c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere altı ay ödeme süresi, verilir.


(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli; Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sürenin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden, bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) toplamında artırılarak hesaplanır.


(3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli; kendilerine yapılan tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyen günden, bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) toplamında artırılarak hesaplanır.


(4) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca yapılacak hesaplamalarda ay kesirleri dikkate alınmaz.


(5) Bu Kanunun 12 nci maddesi gereğince Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl başvuru süresi verilir ve daha önce yapılan başvurular da geçerli kabul edilir.


(6) Bu maddede belirtilen süreleri iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." şeklinde düzenleme yapılmıştır.


6745 Sayılı Kanunun 69. maddesi hakkında duyuru!


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com