Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

5 soruda gurbetçilere konutta KDV muafiyeti!

Yabancılar ile birlikte gurbetçilere de konut satışında KDV muafiyeti tanındı. Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte gurbetçilere konut satışında KDV muafiyeti detayları..


6824 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte konutta KDV istisnası yürürlüğe girdi. Muafiyetten 1 Nisan 2017 tarihi itibariyle yararlanılabilecek.


Yabancılara tanınan KDV istisnasına gurbetçiler de dahil edilmişti. Peki, gurbetçiler konutta KDV istisnasından nasıl yararlanacak? İşte 5 soruda gurbetçilere konut satışında KDV muafiyeti..


Gurbetçilere konut satışında KDV muafiyeti detayları:


1. Hangi gurbetçiler konutta KDV istisnasından faydalanabilecek?


Çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da Türkiye'den konut ya da işyeri almaları durumunda KDV muafiyetinden yararlanabilecek.


2. Hangi gurbetçiler konutta KDV istisnasından yararlanamayacak?


6 aydan daha az bir süredir yurt dışında bulunan Türk vatandaşları ile resmi daire ve müesseseler ile merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup; bu daire müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memlekette oturan Türk vatandaşları bu haktan yararlanamayacak.


3. Gurbetçilerin konut satışında KDV'den muaf olma şartları neler?


Gurbetçiler, konut ve işyerinin ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla KDV muafiyetinden yararlanabilecek. İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılmaması gerekecek.


4. Gurbetçiler KDV'siz satın aldığı konutu 1 yıl içinde satarsa ne olacak?

KDV istisnası kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi gerekecek.


5. Gurbetçilere KDV istisnası sağlayan kanun maddesi hangisi?


MADDE 7- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.


“i) Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kuramlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri (Şu kadar ki bentte öngörülen şartları taşımadığı hâlde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi hâlinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. 


İstisna kapsamında teslim alman konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.)”Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com