Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

9 soruda yabancıya konut satışında KDV muafiyeti!

Yabancı ve gurbetçiye konut satışında KDV muafiyeti uygulaması bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Torba Yasa ile yürürlüğe girdi. İşte yabancıya konut satışında KDV muafiyeti detayları..


Yabancıya konut satışında KDV muafiyeti 23 Şubat 2017 tarihinde TBMM'de kabul edilmişti. Söz konusu uygulamanın yer aldığı 6824 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 


Peki, kimler, hangi şartlarda bu muafiyetten yararlanabilecek? İşte 10 soruda yabancıya konut satışında KDV istisnası..


1. Yabancıya konut satışında KDV istisnası koşulları nelerdir?

Konutların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla yabancılar ve gurbetçiler KDV'den muafiyet olabilecek.


2. KDV istisnasından hangi gurbetçiler yararlanabilecek, hangi gurbetçiler yararlanamayacak?

Çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da Türkiye'den konut ya da işyeri almaları durumunda KDV muafiyetinden yararlanabilecek. 6 aydan daha az bir süredir yurt dışında bulunan Türk vatandaşları ile resmi daire ve müesseseler ile merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup; bu daire müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memlekette oturan Türk vatandaşları bu haktan yararlanamayacak.


3. Yabancılara işyeri satışında da KDV muafiyeti sağlanacak mı?

6824 Sayılı Kanun gereğince, konutların yanı sıra işyeri alınması halinde de KDV muafiyeti uygulanacak.


4. Yabancıya konut satışında KDV muafiyeti sınırlaması var mı?

İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılmaması gerekiyor.


5. Yabancı konutunu 1 yıl içinde satarsa ne olur?

KDV istisnası kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi gerekecek.


6. Yabancılar ne zaman KDV muafiyetinden yararlanmaya başlayacak?

Kanun gereğince yabancıya konut satışında KDV muafiyeti 1 Nisan 2017 tarihinde başlayacak.


7. 1 Nisan'dan önce yabancıların aldığı konutta KDV muafiyeti olacak mı?

Yabancılar ile gurbetçiler, sözleşmesi yapılan ancak tapuda tescil edilmeyen konut ya da işyerlerini 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren tescil ettirmeleri halinde KDV'den muaf olacak. Ancak 1 Nisan 2017 tarihinden önce tapuda tescil işlemi yapılan konutlar için KDV ödenmesi istenecek.


8. Yabancı ve gurbetçilere sağlanan KDV muafiyeti ile ne amaçlanıyor?

Ülkemize döviz girişini artırmak ve inşaat sektörünü desteklemek amacıyla Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir işyeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kuramlara yapılan konut ve işyeri teslimlerinde katma değer vergisi istisnası sağlamak suretiyle konut ve işyeri satışlarının teşvik edilmesini amaçlıyor. 


9. Yabancıya KDV istisnası sağlayan kanun maddesi nedir?

MADDE 7- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.


“i) Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kuramlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri (Şu kadar ki bentte öngörülen şartları taşımadığı hâlde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi hâlinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. 


İstisna kapsamında teslim alman konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.),”Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com