Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Acele kamulaştırma davasında vekalet ücreti!

Kamulaştırma prosedürlerinin Bakanlar Kurulu Kararı ya da kanunlarda sayılan özel durumlarda hızlandırılarak yapıldığı kamulaştırma uygulamasına acele kamulaştırma oluyor.


Kamulaştırma prosedürlerinin Bakanlar Kurulu Kararı ya da kanunlarda sayılan özel durumlarda hızlandırılarak yapıldığı kamulaştırma uygulamasına acele kamulaştırma oluyor.


Kamulaştırmasız el atma vekalet ücreti:


Yargıtay 5.Hukuk Dairesi 19.03.2015 günü 2014/28459 Esas  2015/5328 Karar sayılı içtihadı ile Lüleburgaz 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin maktu olarak belirlediği vekalet ücretine ilişkin kararının bozulmasına, 04.11.1983 sonraki döneme ilişkin elatmalarda nisbi vekalet ücretine‘ hükmedilmesine karar vermiştir. 


Buna göre mahkeme ve icra vekalet ücretleri maktu değil dava ya da icra takip değeri üzerinden nisbi olarak belirlenecektir.


Nisbi, mutlak olmayan demektir. Buna göre, kamulaştırmasız el atma vekalet ücreti mutlak bir ücret olmayıp duruma göre değişkenlik gösterebiliyor.


T.C.

YARGITAY

5. Hukuk Dairesi


Esas : 2005/7965

Karar : 2005/10341

Tarih : 01.01.2005


Bir kısım davalılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde davalılara geri verilmesine, aşağıda yazılı kalan onama harcının davacı idareden alınmasına ve temyiz eden bir kısım davalılar yararına yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 400,00-TL. vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine 04.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com