Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Adres Bilgi Sistemi Çalışmaları

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik'e göre belediyeler tarafından yapılan işlerden biridir. İstanbul’daki çalışmaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü gerçekleştirmektedir.Adres Bilgi Sistemi Çalışmaları

Adres Bilgi Sistemi Çalışmaları’nın amaçları nelerdir?


Adres Bilgi Sistemi Çalışmaları ile;

Adres ve Numaralamanın basit, anlaşılır ve kolay olmasının sağlanması,

Adrese ilişkin dağınıklığa son verilerek hizmetin daha etkin üretilmesi ve sunulması,

Adres ve numaralama işlemlerinde ülke genelinde uygulanan ortak standartların belirlenmesi,

Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemine altlık oluşturacak Adres Bilgi Sisteminin kurulması,

Adres ve numaralama bilgilerinin kurumlar arasında paylaşıma açılması,


amaçlanır.Adres Bilgi Sistemi ne işe yarar?


İlçe genelinde yapılan Adres Bilgi Sistemi çalışmalarının “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik'e uygun olarak yapılmasıyla elde edilen Adres Bilgi Sistemi verileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kurulu bulunan server ortamına aktarılarak, ilçe genelindeki çalışmaların sorgulanması sağlanmış olmaktadır. Ayrıca genel anlamda;


Adres ve Numaralamanın basit, anlaşılır ve kolay olmasının sağlanması,

Adrese ilişkin dağınıklığa son verilerek hizmetin daha etkin üretilmesi ve sunulması,

Adres ve numaralama işlemlerinde ülke genelinde uygulanan ortak standartların belirlenmesi,

Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemine altlık oluşturacak Adres Bilgi Sisteminin kurulması,

Adres ve numaralama bilgilerinin kurumlar arasında paylaşıma açılması,

Mahalle, köy, mezra, mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara ad ve sabit tanıtım numarası verilmesi,

Kamu hizmetlerinin sunumunda bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması ve vatandaşın hayatının                    kolaylaştırılması,

Levhalarda standartlığın sağlanması gerçekleştirilmektedir.


Ayrıca;


06.09.2006 tarih ve 2006/26 sayılı Başbakanlık Genelgesi’yle, yerleşim yeri nüfus bilgilerinin güncel    olarak tutulduğu ve nüfus hareketlerinin izlenebildiği Ulusal Adres Veri Tabanı kurulmuş olup iş sonucu Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümlerince yapılan numaralama çalışmaları,  Ulusal Adres Veri Tabanı’na aktarılmakta ve adrese dayalı kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır.

Bu çalışmalar sonucunda Ulusal Adres Veri Tabanı’ndaki yerleşim yeri adres bilgileri ve diğer adresler    Nüfus kütüklerindeki kişi kayıtları ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası üzerinden ilişkilendirilerek    sayısal ortamda güncel olarak tutulmaktadır.Adres Bilgi Sistemi Çalışmaları hangi kanuna dayanır?


5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/g maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde, yol ve     sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmekle     Büyükşehir Belediyesi’ne görev, yetki ve sorumluluk verilmiştir.Adres Bilgi Sistemi Çalışmaları nasıl gerçekleştirilmektedir?


Adres Bilgi Sistemi çalışmalarıyla; yol, bina ve bina dış kapı numaraları bilgileri toplanarak bilgisayar     ortamına     aktarılmakta, cadde ve sokaklar Adres ve Numaralamaya    İlişkin Yönetmeliğe uygun hale     getirilmekte, binalar numaralandırılarak cadde ve sokaklarla ilişkilendirilmekte ve yeni adresler Ulusal     Adres Veri Tabanı’na aktarılmaktadır.


İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nce tescil edilip Valilik Makamı’nca onaylanan cadde ve sokak     isimlerine ait duvar ve direkli tip tabelalar ile bina dış kapı numarası levhaları yerlerine monte edilmektedir.


Binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla da, 5490 sayılı “Nüfus Hizmetleri Kanununun” 69. maddesine istinaden “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” 31.07.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.Adres Bilgi Sistemi Çalışmaları, İstanbul’un hangi bölgelerinde tamamlanmıştır?


Başkanlık tarafından 2004’ten itibaren İstanbul İli genelinde Beyoğlu, Fatih (Eski Eminönü İlçesi hariç),     Beykoz, Pendik, Tuzla (Eski Orhanlı ve Akfırat Belediyeleri hariç), Eyüp, Maltepe, Bayrampaşa, Esenler,     Sarıyer, Şile (Köyler ve eski Ağva Belediyesi hariç), Şişli, Sultanbeyli, Beşiktaş, Küçükçekmece, Başakşehir İlçeleri Adres Bilgi Sistemi çalışmaları tamamlanmıştır.


Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Gaziosmanpaşa, Kadıköy,     Kağıthane, Kartal, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi ve Ümraniye İlçeleri Adres Bilgi Sistemi çalışmaları ile Fatih, Şile ve Tuzla İlçelerinin Adres Bilgi Sistemi Revizyonu çalışmaları devam etmektedir.


Avcılar, Güngören, Bahçelievler, Bakırköy, Esenyurt, Üsküdar, Bağcılar ve Zeytinburnu İlçelerinin Adres Bilgi Sistemi çalışmaları ise Belediyelerince yapılmıştır.


Başkanlık, revize ve güncellemelerin yapılması planlanmaktadır. Adres Bilgi Sistemi Çalışmaları hangi kurumlara gönderilmektedir?


Adres Bilgi Sistemi Çalışmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nce uygun görülüp Valilik Makamı’nca onaylanan cadde sokak isimleri ile bina dış kapı numaralarının üzerinde görüldüğü pafta ve listeler aşağıda belirtilen kurumlara sayısal ve kağıt ortamında gönderilmektedir.


Valilik Makamına, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne, İstanbul Defterdarlığına, TÜİK Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğüne, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne, Avrupa ve Anadolu Yakaları Posta İşleme ve Dağıtım Başmüdürlüklerine, Kaymakamlığa, İlçe Belediye Başkanlığına, İlçe Askerlik Şubesi Başkanlığına, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Jandarma Komutanlığına, İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğüne, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, İlçe Nüfus Müdürlüğüne, BEDAŞ ve AYEDAŞ Genel Müdürlüklerine, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Avrupa ve Anadolu Yakaları Başmüdürlüklerine, Mahalle Muhtarlıklarına, İSKİ Genel Müdürlüğüne, İGDAŞ Genel Müdürlüğüne, İBB İtfaiye Daire Başkanlığına, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığına, İBB Zabıta Daire Başkanlığına ve İBB Ulaşım Daire Başkanlığına.Adres Bilgi Sistemi Çalışmalarında teslim alınan dökümanlar nelerdir?


Yapı, Kapı ve Yollara ait Adres Bilgi Sistemi Verileri

İlçe, Köy ve Mahalle Bazında Adres Bilgi Paftaları

Yapıların Fotoğrafları

A3 Ebadında Cadde-Sokakları Gösterir Mahalle Bazlı Rehber Harita

Yapılan İşin ve İlçenin Tanıtımı ve SunumuAdres Bilgi Sistemi Çalışmalarını gerçekleştiren müdürlüğün iletişim bilgileri nelerdir?


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü


Ad Soyad: Yılmaz Yıldız

Görev: Müdür

Birim Adı: Harita Müdürlüğü

Telefon: 0212 455 18 50

Santral: 0212 455 13 00

Faks: 0212 455 26 45

Adres: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Saraçhane

Web: www.ibb.gov.tr/tr-tr/kurumsal/birimler/haritamd