Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Aile konutu satılabilir mi?

Aile konutu üzerinde malik olan eş kadar malik olmayan eşin de hakları bulunuyor. Peki, aile konutu satılabilir mi?


Aile konutu satılabilir mi?


Resmi olarak evli olan kimselerin yaşamaları ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları konut, aile konutu oluyor. Aile konutu üzerinde malik olan eş kadar malik olmayan eşin de hakları bulunuyor.


Aile konutunun özellikleri, tasarruf sınırlamaları gibi esaslar Medeni Kanun kapsamında açıklanıyor:


MADDE 194.- 

Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili  kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.


Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş,  hâkimin müdahalesini isteyebilir.


Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir.


Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.


Aile konutunun eşin rızası olmadan satılması halinde yukarıdaki kanun maddesinde de görüldüğü gibi, rızayı sağlayamayan eş tapu iptali için dava açabiliyor.


Buna karşın, yeni malik satıştan sonra rızası olmayan eşten onay alarak geçersiz olan aile konutu satışını geçerli hale getirebiliyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com