Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Aile konutu şerhi nasıl kalkar?

Aile konutu, resmi olarak evli olan kimselerin yaşamaları ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları yer, aile konutu oluyor. Peki, aile konutu şerhi nasıl kalkar?


Aile konutu şerhi nasıl kalkar?


Aile konutu, resmi olarak evli olan kimselerin yaşamaları ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları yer, aile konutu oluyor. Aile konutu, evin tapusuna şerh edilebiliyor.


Bu şerh eşlere bazı hak ve sorumluluklar yüklüyor. Malik olan eş diğer eşinden izin almadan bu ev hakkında herhangi bir tasarruf işleminde bulunamıyor. Peki, aile konutu şerhi nasıl kalkar?


Aile konutu şerhinin kaldırıldığı durumlar:


a. Şerh malik olmayan eşin talebiyle işlenmiş ise yine malik olmayan eşin talebiyle,


b. Şerh eşlerin birlikte talebiyle işlenmiş ise; her ikisinin veya lehine şerh verilenin talebiyle,


c. Eşlerin birlikte malik olduğu hisseli taşınmaz mallarda şerh eşlerden birinin talebiyle işlenmiş ise; eşlerin ikisinin veya lehine şerh verilenin talebiyle,


ç. Malik olan eşin talebiyle şerh verilmiş ise malik olmayan eşin de talep ya da muvafakatiyle,


d. Ölüm halinde sağ kalan eşin tek yanlı talebiyle,


e. Aile konutu şerhinin terkinine ilişkin mahkeme kararının ibrazı ile,


f. Kesinleşmiş boşanma veya evliliğin iptali ilamının ibrazı halinde (kararda aile konutu şerhinin devam etmesine yönelik herhangi bir hükmün bulunmaması koşuluyla) malik olan eşin tek taraflı talebiyle,


g. Yeni bir aile konutu edinildiğinin ve o taşınmaza aile konutu şerhi işlendiğinin kanıtlanması durumunda malik olan eşin talebiyle,


h. Aile konutu şerhi, taşınmaz maliki eşin talebine bağlı işlemlerde, diğer eşin muvafakatını zorunlu kıldığından ve talebe bağlı olmayan mahkeme kararının infazı, cebri satış gibi işlemleri engellemeyeceğinden, ayrıca, aile konutu şerhi talep edilirken diğer şerhler ile ipoteklerin hukuki sonucu kabul edildiğinden, mahkeme ya da icra müdürlüğünün yazısı ile, Aile konutu şerhinin terkini mümkündür.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com