Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Aile konutu şerhi nasıl konulur?

Aile konutu, resmi olarak evli olan kimselerin yaşadıkları yer aile konutu oluyor. Peki, tapuya aile konutu şerhi nasıl konulur?


Aile konutu şerhi nasıl konulur?


Aile konutu, resmi olarak evli olan kimselerin yaşamaları ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları yer, aile konutu oluyor.


Medeni Kanun gereğince; Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili  kira sözleşmesini feshediyor, aile konutunu devredemiyor veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamıyor.


Aile konutu şerhi konulabilmesi için bir dilekçe ile tapu müdürlüğüne müracaat edilebiliyor. Tapuya aile konutu şerhi dilekçesi örneği şu şekilde;


Tapuya aile konutu şerhi dilekçesi:


............. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE


AİLE KONUTU ŞERHİ 


KOYDURMAK İSTEYEN : 

ADRESİ :

KONU   : Aile konutu şerhi konulması Talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR : 

1. Tapuda,..... Mevkii ......Pafta ......Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz eşim ............. adına kayıtlıdır. Söz konusu taşınmazı eşim ile birlikte yıllardır ortaklaşa yaptığımız tasarruflar ve çalışmalar neticesinde almış bulunmaktayız. Almış olduğumuz bu taşınmazda birlikte oturmaktayız. Aile konutu olarak özgülenmiştir.


2. Medeni Kanunun madde 194/3 “....Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin konulmasını isteyebilir..” hükmü uyarınca taşınmaza aile konutu şerhi konulmasını istiyorum.


NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı Tapuda,..... Mevkii …Pafta ...Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine aile konutu şerhinin konulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla.

                                              

Ad Soyad         


EK : nüfus kayıt örneğiIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com