Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Apartman aidatı gecikme faizi!

Apartmanda ortak alanlar için yapılan harcamalar ve günlük güvenlik, kapıcı gibi hizmetlerin bedeli olan aidatın zamanında ödenmesi gerekiyor. Aksi halde apartman aidatı gecikme faizi de uygulanıyor...


Apartman aidatı gecikme faizi!


Apartmandaki ortak giderler, kat malikleri tarafından aidat olarak ödeniyor. Bu aidat, apartmanda ortak alanlar için yapılan harcamalar ve günlük güvenlik, kapıcı gibi hizmetlerin bedeli olarak tespit ediliyor. 


Hangi masraflara hangi oranlarda katılım sağlanacağı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında açıklanıyor. Aidat ödemesinin gecikmesi durumunda, gecikme faizi uygulanıyor. Peki, apartman aidatı gecikme cezası ne kadar?


Kat maliklerinden her biri;

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

 

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; 

Katılmakla yükümlüdür.

 

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.


Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.


Apartman aidatı gecikme faizi:

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 5 hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

 

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com