Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Apartman yöneticisi ne kadar ücret alır?

Apartman yöneticisi verdiği hizmet karşılığında herhangi bir ücret alır mı? Apartman yöneticisi ne kadar ücret alır?


Apartman yöneticisi ne kadar ücret alır?


Bir apartmanda yönetici seçimi, her sene kat malikleri kurulu toplantısında yapılıyor. Apartmandaki maliklerden ya da dışarıdan bir ya da birden fazla kişi yönetime seçilebiliyor.


Yönetici, genel yönetim işlerini yürütmek defter tutmak ve işletme projesini hazırlamak ile mükellef oluyor. Peki, apartman yöneticisi bu hizmet karşılığında herhangi bir ücret alır mı? Apartman yöneticisi ne kadar ücret alır?


Madde 25- 

Kat Malikleri arasından atanmış yöneticinin normal Yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa hangi oranda katılacağı Kat Malikleri Kurulunca kararlaştırılır.


Bu konuda karar alınmamışsa; yönetici görevde bulunduğu süre içinde, payına düşen normal Yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.


Yönetici dışarıdan seçilmişse, alacağı ücret ve şartları, yönetici atanırken kat malikleri tarafından belirlenir ve karara bağlanır.


Kat Malikleri Kurulu'nca atanan yöneticiye, bu görevi sebebiyle bir yer tahsis edilmişse; sözleşmesi herhangi bir sebepten ötürü feshedildiği takdirde, yönetici adı geçen yeri en geç onbeş gün içinde boşaltmak zorundadır.Bu konuda ,Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.


Yöneticinin ücreti; kat malikleri tarafından, arsa payları oranında ödenir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com