Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Apartmanda doğalgaz abonesi yoksa ne olur?

Bir ev veya işyerine doğalgaz aboneliğ almak istediğinizi ancak apartmanda doğalgaz abonesinin olmadığını düşünelim. Peki, apartmanda doğalgaz abonesi yoksa ne olur?


Apartmanda doğalgaz abonesi yoksa ne olur?


Bir ev veya işyerine doğalgaz aboneliğ almak istediğinizi ancak apartmanda doğalgaz abonesinin olmadığını düşünelim. Peki, apartmanda doğalgaz abonesi yoksa ne olur?


Doğalgaz abonesi olmayan apartmanlarda doğalgazın bağlanması için bazı karar ve belgeler gerekli oluyor.


1. Enerji Performansı Yönetmeliği'nin düzenlediği şekli ile 05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların ısınma şekli ruhsatta belirtilen şekli ile uygulanacağından yapı ruhsatlarının getirilmesi,


2. 05.12.2009 tarihinden önce yapı ruhsatı almış binalarda tercih edilen ısınma şeklinin merkezi yada bireysel olacağı ile ilgili apartman kararı,


Apartmanda;

a)   Herhangi bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin;


Toplam inşaat alanı 2000 m² ‘nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları, 

Toplam inşaat alanı 2000 m² ve 2000 m² ‘nin üzerinde olan yerlerde ise kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı v.s. gibi resmi evrakla belgelemeleri,


b) Herhangi bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken; doğal gazla merkezi ısıtma sistemine geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,


c)  Herhangi bir yakıtla ve ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğal gaza geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,


d)  Herhangi bir yakıtla ve ferdi sistemde ısınılırken; merkezi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,”


NOT: Apartman kararının, binanın 8 bağımsız bölümden az ya da bina sahibinin tek kişi olması halinde dilekçe ile alınması gerekir. Binanın 8 ve 8'den fazla bağımsız bölümü olması durumunda ise kararın, noter tasdikli apartman karar defterine kaydedilerek alınması gerekir.


3)  Müracaat eden kişi mülk sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise mülk sahibinin onay verdiğini gösterir imzalı dilekçe,


4)  Resmi Kimlik Beyanı (TC Kimlik Numaralı)


5)  Elektrik veya Su faturası fotokopisi gerekir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com