Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Apartmanda hangi işyerleri açılamaz?

Bir apartmanda bazı işyerlerinin kurulması kanunen kesinlikle yasaklanırken, bazı işyerleri oybirliği ile açılabiliyor. Peki, apartmanda hangi işyerleri açılamaz?


Apartmanda hangi işyerleri açılamaz?


Bir apartmanda daire, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde bazı işyerlerinin kurulması kanunen kesinlikle yasaklanırken, bazı işyerlerinin açılması ise kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği karara bağlı oluyor.


Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan bilgilere göre apartmanda hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamıyor. Kat maliklerinin bu maddeye aykırı aldığı kararlar da hükümsüz oluyor.


Ancak dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmıyan muayenehaneler bu hükmün dışında olup, apartmanda bu tip işyerleri açılabiliyor.


Oy birliği ile açılabilecek işyerleri:

Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir.


Apartmanda hukuk bürosu:

Kat Mülkiyeti Kanunu maddesi: "1136 sayılı Avukatlık Kanununda avukatlık büroları ve hukuk büroları ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meskenlerdeki avukatlık ve hukuk büroları faaliyetlerine devam ederler. Bu süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıldır. 


Bu hüküm 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Müşavirlik Kanununda ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meslek mensupları tarafından açılan bürolar hakkında da uygulanır.


Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir."


Yukarıdaki kanun gereğince hazırlanan ve 2013 yılında yürürlüğe giren uygulamaya göre, apartmanda hukuk bürosu açmak için avukatların kat maliklerden izin alma zorunluluğu kaldırıldı.


Avukatlık Kanunu'nun 43. maddesi:

“23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın avukatlık büroları faaliyet gösterebilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz." 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com