Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Arazi

İnsan eli ile ya da doğal yolla oluşan; yerleşim alanları ve yapılmış yollar dışında kalan kara parçalarıdır.


Arazi nedir?


Yatay ve düşey sınırları olan, insan eliyle ya da doğanın oluşumu sebebiyle var olan kara parçasıdır.  Ayrıca; yerleşim alanları ve yapılmış yollar dışında kalan toprak parçaları olarak da tanımlanabilir.


Mülkiyet şekline göre araziler 3’e ayrılır. Bunlar:


1.Şahıs arazileri: Kişiye tapulu olup, kullanım hakkı şahısların istediği biçimde kullanıldığı araziler.


2.Hazine arazileri: Devletin malı olup, kamu yararına kullanılır. Bazı durumlarda zilyetlik hakkı bir kişide bulunabilir.


3.Köy, otlak ve mera arazileri: Köyün ortak malıdır. Ortaklaşa kullanılır. Bu araziler parsellenip, satılamaz.


Arazi hukuku nedir?


Araziler ile ilgili kullanım, devir gibi işlemleri ele alan ve hak sahiplerini koruyan hukuk dalıdır.


Araziler kaç sınıfa ayrılır ve nelerdir?


Araziler 8 dalda incelenebilir. Bunlar;

1.Sınıf Araziler: Düz veya düze yakın, derin, verimli, işlenebilen toprakları içine kapsar. 


2.Sınıf Araziler: Bazı özel tedbirlerin alınarak işlenebilecek düzeye gelen arazileri kapsar. Özellikleri bakımından hafif eyimli, orta derece su taşkınlarına ve erozyonlara sebep olabilecek toprak yapısına sahip fakat düzenlemeler yapıldığı takdirde kullanabilir toprak parçalarıdır.


3.Sınıf Araziler: İyi bir bitki örtüsünü farklı metodlar ile yetiştirebilecek orta dereceli arazilerdir. 


4.Sınıf Araziler: Bu tür arazilerde ara sıra bitki yetiştiriciliği yapılabilir fakat fazla erozyon, taşkınlara sebep olabilecek bir arazi türüdür. İlkbahar’da birden bire kuruyup verimliliğini kaybedebilecek arazilerdir.


5.Sınıf Araziler: Kültür bitkileri yetiştirilmez fakat çayır, orman gibi işlevlere sahip bir arazi yapısına sahiptir. Bu arazi türü, düz ve düze yakın bir tarzdadır.


6.Sınıf Araziler: Orman ve çayır olarak kullanımda bile özel ilgi ve çaba gerektirebilecek arazilerdir. Islak veya çok kuru olan bu arazi türü erozyona fazla yatkındır.


7.Sınıf Araziler: Erozyona fazla uğramış, taşlı, kuru, bataklık ve işlevsiz toprak parçalarıdır. Bu araziler üzerinde çok dikkatli bir şekilde ormancılık yapılabilir fakat çok şiddete maruz kalır ise erozyonlar yaşanır.


8.Sınıf Araziler: Bu tür araziler bataklık, dere yatağı, çamur, çöl, yüksek dağlık ve taşlı arazileri içinde barındırır. 


Tarım arazisi nedir?


Tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazilere denir.


Mutlak tarım arazisi nedir?


Ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan, hâlihazır tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla kullanıma elverişli olan arazilere denir.


Özel ürün arazisi nedir?


Bitki türlerinin tamamının tarımının yapılamadığı ancak özel bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği ile su ürünleri yetiştiriciliğinin ve avcılığının yapılabildiği, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan arazilerdir.


Dikili tarım arazisi nedir?


Bitki yetiştiriciliği yapılamayan fakat ağaç, ağaççık, çalı gibi ürünlerin yetiştirilebildiği arazi çeşididir.


Marjinal tarım arazisi nedir?


Üzerinde sadece geleneksel toprak işletmeciliği yapılabilecek, verimi olmayan toprak parçasıdır.


Arazi planlanması nasıl yapılır?


Toprağın ve diğer çevresel kaynakların bozulmasını önlemek için ekolojik, toplumsal ve ekonomik şartlar gözetilerek sürdürülebilirlik ilkesine uygun, farklı arazi kullanım şekillerini oluşturmaya yönelik toprak ve su potansiyelinin belirlenip, sistematik olarak değerlendirilmesini ortaya koyan planlama yöntemidir.


Hisseli Arazi nedir?


Arazi’nin hisseli ortaklarının isimleri, sayıları tapu dairesinde belirtilir. Hissedarlar kendi aralarında anlaşma yapar ve resmi senet düzenleyerek arazide yer belirlerler.


 Arazi

Arazi alırken nelere dikkat edilmeli?


1.Alınacak arsa Kadastroda, Tapu Müdürlüğü’nde ve İmar Müdürlüklerinde incelenmelidir.

2.Tapunun bağlı bulunduğu harita ve kadastro müdürlüklerine müracaat edip, harç yatırıp arsanın yerini belirlemek gereklidir. 

3.Arazinin imar durumunun belirlenmesi gerekmektedir.

4.Arazinin hisseli olup olmadığı araştırılmalıdır.