Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Arkeolojik sit alanlarında yapılaşma koşulları!

Sit alanı türleri arasında yer alan arkeolojik sit alanlarında inşaat çalışmaları yapılabilir mi? Arkeolojik sit alanlarında yapılaşma koşulları nelerdir?


Arkeolojik sit alanlarında yapılaşma koşulları!


Sit alanı türleri arasında yer alan arkeolojik sit alanları; İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların yer altında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler ve alanlar oluyor.


Peki, arkeolojik sit alanlarında inşaat çalışmaları yapılabilir mi? Arkeolojik sit alanlarında yapılaşma koşulları nelerdir?


Arkeolojik sit alanlarında yapılaşma koşulları, sit derecelerine göre değişkenlik gösteriyor.


1. derece arkeolojik sit alanı yapılaşma:

1. derece arkeolojik sit alanlarında kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamıyor.


Ancak resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilebiliyor.


2. derece arkeolojik sit alanı yapılaşma:

2. derece arkeolojik sit alanı korunması gereken, ancak koruma ve kullanma koşulları koruma kurulları tarafından belirlenecek, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanları oluyor.


Bu alanlarda, yeni yapılaşmaya izin verilmiyor ancak; günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımlarının yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabiliyor.


3. derece arkeolojik sit alanı yapılaşma:

3. derece arkeolojik sit alanları; Koruma - kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlar olup bu alanlarda imar planları düzenlenebiliyor.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com