Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Arsa

Üstüne bina yapılabilir, tarım yapılmayan, parsellenmiş, belediye sınırları içinde kalan toprak parçasıdır. Yapı yapmaya müsaittir. Parsellenmiş arazilerdir.


 

Arsa nedir?


Üzerine yapı yapılması için ayrılan toprak bütünüdür. Belediye sınırları içerisinde bulunur. 


Emlak Vergisi Kanununun 12 maddesi, "belediye sınırları içinde, belediyece parsellenmiş araziyi" arsa saymış parsellenmemiş araziden hangilerinin arsa sayılacağını bu konuda çıkarılacak Bakanlar Kurulu Kararına bırakmıştır.

Bakanlar Kurulu bu konuda en son çıkarılan 28.2.1983 gün ve 83/6122 sayılı kararında, emlak vergisi yönünden parsellenmemiş araziden hangisinin arsa sayılacağını belirlemiştir. O kararda şöyle denilmektedir: 


Arsa Sayılacak Parsellenmemiş Arazi Hakkında Karar


Madde 1 – a) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar planı ile iskân sahası olarak ayrılmış yerlerde bulunan, 

b) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunup da bu imar planı ile iskân sahası olarak ayrılmamış olmakla beraber fiilen meskûn halde bulunan ve belediye hizmetlerinden faydalanmakta olan yerler arasında kalan, parsellenmemiş arazi ve arazi parçaları arsa sayılır. 


Ancak, bu yerlerdeki arazi ve arazi parçaları zirai faaliyette kullanıldıkları takdirde arsa sayılmaz. 


c) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında olup da konut, turistik veya sinai tesis yapılmak amacıyla, herne şekilde olursa olsun parsellenen ve tapuya bu yola şerh verilen arazi ve arazi parçaları, 


d) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında olup da deniz, nehir, göl ve ulaşım yolları kenarında veya civarında bulunması veya sınai veya turistik önemi yahut hızlı şehirleşme faaliyetleri dolayısıyle ve İmar ve İskân Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar kurulu Kararı ile belirlenen alanların snırları içinde, imar planı ile iskân sahası olarak ayrılan yerlerdeki arazi ve arazi parçaları, arsa sayılır. 


Arsa


İmarlı arsa nedir?


Üzerine yapı yapılmasına izin verilen arsa türüdür.


İmarsız arsa nedir?


Tarla vasfındadır. Üzerine yapı yapılmasına izin verilmez.


Arsa Çapı nedir?


Arsanın kadastro haritasından çıkarılmış  ölçekli örneğidir. Ölçeği, komşu parsel numarası ile arsanın parsel numarası yer alır.


Hisseli arsa satışı hangi durumlarda yasaktır?


İmar Kanunu hükümlerine göre Kat Mülkiyeti Kanunu uygulaması, tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacı için yapılan hisselendirmeler ile cebri icra yolu ile satılanlar hariç, imar planı olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz.


Arsa alırken nelere dikkat edilmeli?


1. Arsa alırken imar müdürlüğünden son 1 yıl için imar durumu hakkında belgeler toplanılmalıdır.

2. Arsa alındıktan sonra kadastro ile arsanın sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir.

3. Hisseli bir arsadan pay alacaksanız eğer diğer hissedarlardan noter huzurunda bir taahhüt almalısınız. 

4. Almak istediğiniz arsanın yatırım karını gözetmelisiniz.

5. Söz konusu arsanın konumuna dikkat etmelisiniz. Merkez yakınlığı, etrafındaki yollar, ulaşım imkanları, çevresinde bulunan konut projeleri gibi.


Kamu arsası nedir?


Kamuya ait olan parklar, bahçeler, okul alanları kamu arsalarına giriyor. 


Arsa ve arazi arasında farklar nelerdir?


Arsa ve arazi olarak ilk dikkat edilmesi gereken; tapuda cinsi kısmında yazılan ibaredir. Buna dikkat edilmeli ve işlemler ona göre yapılmalıdır. Arsa; imar planı ve teknik altyapısı olan inşaata elverişli arazi parçası demektir. Arazi ise imarı olmayan ve hiçbir yapıya elverişli olmayan toprak parçasıdır. 


Ticari Arsa ne demek?


Üzerine dükkan,  mağaza ve ofis yapabilirsiniz. Ticari arsa üzerine konut yapılamaz. Ticari arsanın nerede olduğu önemlidir.