Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Asansör tescili nasıl yapılır?

Asansörün resmi olarak ilgili idare tarafından kayıt altına alınması, tescil işlemi olarak ifade ediliyor. Peki, yeni asansör tescili nasıl yapılır? Eski asansör tescili nasıl yapılır?


Asansör tescili nasıl yapılır?


Asansörün resmî olarak ilgili idare tarafından kayıt altına alınması, tescil işlemi olarak ifade ediliyor. Asansör tescil işlemi yeni asansör ve mevcut asansörler için farklı şekilde yapılıyor.


Peki, yeni asansör tescili nasıl yapılır? Eski asansör tescili nasıl yapılır?


Yeni asansörün tescili

Asansör yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen yeni asansör, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla otuz gün içerisinde asansör monte eden tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idareye tescil ettirilir.


Asansör monte eden, tescil işlemi için aşağıda belirtilen belgelerin sureti ile birlikte ilgili idareye başvurur:

a) Sanayi sicil belgesi,

b) Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu,

c) AT uygunluk beyanı ve imza sirküsü sureti,

ç) Garanti belgesi,

d) TSE hizmet yeterlilik belgesi,

e) Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kesilen montaj ve proje bedeli dahil fatura,

f) İlk periyodik kontrol raporu.


Tescil aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından ilk periyodik kontrolü yaptırılmayan ve yeşil bilgi etiketi iliştirilmeyen asansör, ilgili idare tarafından tescil edilmez.


Uygun görülen tescil başvurusu neticesinde, ek-2’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde onaylı tescil belgesi ilgili idare tarafından düzenlenir ve asansör monte edene sunulur.


Mevcut asansörün tescili

A tipi muayene kuruluşu tarafından tespiti yapılan ve TS EN 81-80 standardı esas alınarak güvenlik seviyesi artırılan mevcut asansör, bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idare tarafından tescil edilir.


Bina sorumlusu, mevcut asansörün güvenlik seviyesinin TS EN 81-80 standardına göre artırıldığını ispatlayacak olan yeşil etiket almış periyodik kontrol raporuyla ilgili idareye 30 gün içerisinde başvurur.


Mevcut asansörün tescil belgesi, ek-3’te yer alan içeriğe uygun olacak şekilde ilgili idare tarafından düzenlenir ve bina sorumlusuna sunulur.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com