Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ayla Ayyıldız Potur kimdir?

Gebze Teknik Üniversitesi’nde Doçent Doktor olarak görev yapmakta olan ve mimarlık eğitimleri veren Ayla Ayyıldız Potur kimdir?


Ayla Ayyıldız Potur, Gebze Teknik Üniversitesi’nde Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır. 


Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi, Doktora eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 


Akademik kariyerin yanı sıra, profesyonel mesleki pratik alanında yer almıştır. Tasarım, psikoloji, eğitim konularına odaklanan lisans ve lisansüstü düzeyinde çeşitli teorik dersler vermekte, tasarım stüdyolarında yürütücü olarak görev almaktadır. 


Araştırma ilgi alanı, mimarlık eğitimi, mimarlıkta psikoloji, psikometrik araştırmalar ve yaratıcı düşünme konuları ile ilişkilidir. 


Bu alanlarda yayınlanmış çeşitli araştırmaları bulunmaktadır.