Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Aynen taksim nedir?

Paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebiliyor. Peki, aynen taksim nedir? Nasıl olur?


Aynen taksim nedir?


Medeni Kanun gereğince hukukî bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebiliyor.


Bu hak, hukukî bir işlemle en çok on yıllık süre ile sınırlandırılabiliyor. Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler, resmî şekle bağlıdır ve tapu kütüğüne şerh verilebiliyor. Uygun olmayan zamanda paylaşma isteminde bulunulamıyor.


Peki, aynen taksim nedir? Aynen taksim nasıl yapılır?


Taksim, ortak mülkiyete konu olan mallarda ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla, her hissedara en azından bir mal düşecek şekilde paylaşılması işlemi olarak karşımıza çıkıyor.


Kanunen;

Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir.


Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa, paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi hâlinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir.


Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa hükmolunur. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com