Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ayni Hak

Gayrimenkul üzerinde alım, satım, kiralama, rehin, ipotek gibi tüm işlemleri gerçekleştirebilme hakkıdır.


Ayni Hak ne demektir?

Eşya hukukunda, mülkiyet başta olmak üzere sahip olma hakkıdır. Türk Dil Kurumu’nun (TDK) sözlüğünde ‘Ayni Hak’, “Taşınır veya taşınmaz üzerinde doğrudan doğruya egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklar” şeklinde karşılık bulmaktadır.

Sınırlı Ayni hak ne demektir?

İrtifak hakkı, rehin hakkı ve taşınmaz yükü olmak üzere üçe ayrılır. 

Sınırsız Ayni hak ne demektir?

Sadece mülkiyet hakkından bahseder.

İrtifak Hakkı nedir?

Bir gayrimenkul ve şahıs lehine kurulan hak sahibine sınırlı yararlanma hakkı sağlamaya irtifak hakkı denir. 

Rehin Hakkı nedir?

Borcun ödenmemesi durumunda alacaklı kişinin hak sahibine ait malları icra yolu ile satması ve alacağını karşılamasına denir.

Taşınmaz Yükü nedir?

Bir taşınmazın sahibi o taşınmazdan sorumlu olmak üzere bir kimseye bir şeyi vermek ve yapmakla yükümlü tutmasına denir.

Ayni Hak


Ayni Haklar ilkeleri nedir?

1.Mutlaklık İlkesi

2.Belirlilik İlkesi

3.Kamuya Açıklık İlkesi

Mutlaklık İlkesi ne demektir?

Ayni hakka sahip olan kişi hak iddia ettiği eşyayı herkese karşı hak ileri sürebilir. 

Belirlilik İlkesi ne demektir?

Ayni hak sahibi, hak sahipliğini iddia ettiği eşyayı belirtmek zorundadır. Mesela, bir ev içerisinde yer alan eşyalara şu vazo, yatak, dolap benim diyebilmelidir.

Kamuya Açıklık İlkesi ne demektir?

Ayni hakların mutlak haklardan olması, bu hakların sahiplerinin herkesçe bilinmesini gerektirir.