Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bağcılar'da 30 yıllığına kiralık işyeri!

Bağcılar Belediyesi, 27 Nisan'da Mahmutbey Mahallesi'nde 59 araçlık yer altı katlı otoparkı, üzeri pazar alanı ve Pazar alanı üstü 2 kat spor salonu yapılması ve 30 yıllığına kiraya verilmesi ihalesi düzenliyor..


Bağcılar Belediye Başkanlığı, Mahmutbey Mahallesi'nde 59 araçlık yer altı katlı otoparkı, üzeri pazar alanı ve Pazar alanı üstü 2 kat spor salonu yapılması ve bunun için yapılacak yatırım bedelinin aylık kira bedeline mahsup edilmek üzere 30 yıl süreyle ihale yoluyla kiraya veriyor. İhale 27 Nisan'da yapılacak.


TEKNİK ALTYAPI ALANINDA (TAY) KALAN TAŞINMAZLARDA 59 ARAÇLIK YER ALTI KATLI OTOPARKI, ÜZERİ PAZAR ALANI VE PAZAR ALANI ÜSTÜ 2 KAT SPOR SALONU YAPILMASI VE BUNUN İÇİN YAPILACAK YATIRIM BEDELİNİN AYLIK KİRA BEDELİNE MAHSUP EDİLMEK ÜZERE 30 (OTUZ) YIL SÜRE İLE İHALE YOLUYLA KİRAYA VERİLECEKTİR


Bağcılar Belediye Başkanlığından:


1 - Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 2226 ada 2 ve 10 parsel sayılı 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında Teknik Altyapı Alanında (TAY) kalan taşınmazlarda 59 araçlık yer altı katlı otoparkı, üzeri pazar alanı ve Pazar alanı üstü 2 kat spor salonu yapılması ve bunun için yapılacak yatırım bedelinin aylık kira bedeline mahsup edilmek üzere 30 (Otuz) yıl süre ile ihale yoluyla kiraya verilecektir.


2 - Tespit edilen yatırım bedeli         :  13.929.319,73 TL'dir.

3 - Aylık Muhammen kira bedeli     :  45.000,00 TL KDV'dir.

4 - Geçici teminat bedeli                   :  486.000,00 TL'dir.

5 - Şartname 250,00 TL KDV bedel karşılığında Plan Proje Müdürlüğünden temin edilebilir.

6 - İsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı D.İ. Kanununda istenen belgelerin yanında şartnamede belirtilen belgelerdir.

7 - İhale 27.04.2017 tarihinde saat; 09:30'da Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

8 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale ilgili dosyalarını 27.04.2017 tarihinde saat; 09:00' a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.