Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bağdadi

Bir mimarlık terimi olarak; ahşap karkas duvar yüzeylerinin sıva ile kaplanabilmesi için boşlukların tuğla, kerpiç gibi malzemelerle doldurulması ile meydana gelir.Bağdadi nedir?


Ağaç direkler üzerine çakılmış çıtalara veya kamışlara sıva vurularak yapılan duvar veya tavandır. Bir mimarlık terimidir. 


Sıva taşıyıcı ahşap çıtaların çakılması gerekir. Sıva harcının bu çıtaların arasına girip yüzeye tutunması ile yapılan sıva tekniğidir. 


Günümüzde bağdadi usulünde yapılar yapılmaktadır. Fakat bu yapılar daha çok tel ile yapılmış kafes örgüler kullanılmaktadır. Çıtaların yerini, tel kafes örgüler ve kontrplaklar almıştır.


Bağdadi sıva nedir?


Eski ahşap evlerde bağdadi çıtaları üzerine 3 kat halinde vurulan sıvaya deniyor. Birinci kat, kıtıklı kireç harcı ile ya da kıtık kireç-alçı karışımı harçla yapılıyor.


Bağdadi


Bağdadi yapı nedir?


Ahşap evlere bağdadi yapı denir. Taşıyıcı ahşap kolon ve kirişlerin oluşturduğu çerçeve sistem arasına kırık tuğla, kiremit veya çamur harç doldurulup içten ve dıştan ahşap çıtayla kaplanarak yapılan duvarlardan oluşur.


Bağdadi Türk Evleri’nin özellikleri nedir?


1.Bağdadi evlerin sarnıçları taşlığın altında olduğu gibi dışarıda, eve bitişik olarak da yapılır.

2.Taş duvar üstünde kurulan ahşap karkasın kafesleri her zaman bağdadi çıtalarla döşenmez tuğla yahut taşla doldurularak kapatılır.

3.Bağdadi evlerin hemen-hemen hepsinde evin içinde ya da bitişiğinde bir sarnıcı olur.

4.Bağdadi evlerde yazın serin, kışın ise sıcak olur.


Bağdadi mimarisi daha çok hangi yapılarda görülmektedir?


Öncelikle ahşap tüm yapılarda görülen bağdadi, Rum ve Karadeniz evlerinde görülmektedir. Osmanlı döneminde yapılan evlerde de bağdadi tarzına rastlamak mümkündür. Bağdadi mimarisinin uygulandığı diğer bölgeler şunlardır: Çanakkale, Isparta, Nevşehir, Kütahya, Zonguldak.