Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bakım borçlusu ölürse ne olur?

Bakım borçlusu, bakım alacaklısına özellikle uygun gıda ve konut sağlamak, hastalığında gerekli özenle bakmak ve onu tedavi ettirmek zorunda oluyor. Peki, sözleşmede yapıldıktan sonra bakım borçlusu ölürse ne olur?


Bakım borçlusu ölürse ne olur?


Bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşme; ölünceye kadar bakma sözleşmesi oluyor.


Kanunen bakım borçlusu, bakım alacaklısı tarafından mirasçı atanmışsa, ölünceye kadar bakma sözleşmesine miras sözleşmesine ilişkin hükümler uygulanıyor.


Bakım borçlusu, bakım alacaklısına özellikle uygun gıda ve konut sağlamak, hastalığında gerekli özenle bakmak ve onu tedavi ettirmek zorunda oluyor.


Kabul ettikleri kişilere ölünceye kadar bakma amacıyla kurulmuş olan kurumların bakım borcunun kapsamı ve ifası, kendilerince hazırlanarak yetkili makamların onayından geçen genel düzenlemelerle belirlenir. Bu düzenlemeler, sözleşmenin içeriğinden sayılır.


Peki, sözleşmede yapıldıktan sonra bakım borçlusu ölürse ne olur?


Bakım borçlusunun ölümü

Bakım borçlusunun ölmesi halinde, ölünceye kadar bakma sözleşmesi sona eriyor. Borçlar Kanunu kapsamında yer alan esaslara göre bakım borçlusu ölürse bakım alacaklısı, bir yıl içinde sözleşmenin feshini isteyebiliyor. 


Bu durumda bakım alacaklısı, bakım borçlusunun iflası hâlinde, iflas masasından isteyebileceği miktara eşit bir paranın kendisine ödenmesini, bakım borçlusunun mirasçılarından isteyebiliyor.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com