Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bedelsiz yola terk davası!

Bina sahiplerinin belirli bir alanı kamunun kullanımına terk etmesi olarak da ifade edilen yola terk uygulaması için mal sahipleri dava açabiliyor..


İl ve ilçe belediyeleri bir yol çalışması yapacak ve yolu genişletecek ise ve sizin araziniz, arsanız bu yol üzerinde ise bir kısmını ya da tamamını belediye hiçbir bedel ödemeksizin elinizden alabiliyor. Bu uygulama bedelsiz yola terk oluyor.


Bina sahiplerinin belirli bir alanı kamunun kullanımına terk etmesi olarak da ifade edilen yola terk uygulaması için mal sahipleri dava açabiliyor. Bedelsiz yola terk davası örneği şu şekilde;


YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 1995/12446

K. 1995/13658

T. 13.9.1995


• İMAR PLANI YAPILIRKEN BEDELSİZ VE ŞARTSIZ YOLA TERKEDİLEN ARAZİ ( Yolun Daraltılması Halinde Geri Alınamayacağı )

• YOL İÇİN TERKEDİLEN YERİN GERİ VERİLMESİ TALEBİ ( Amaca Uygun Kullanım Olmaması Halinde )

• TAŞINMAZIN İADESİNİN İSTENEMEMESİ ( İmar Planı Yapılırken Bedelsiz Olarak Yola Terkedilip Amaca Uygun Kullanılamayan )


3194/m.13,18


ÖZET : İmar planı yapılırken, kendi isteği ile ve bedelsiz olarak herhangi bir koşul ileri sürmeksizin, bir kısım yerini yola terk eden kişi; imar planı değişikliğiyle yolun daraltılması halinde, kalan bölümün geri verilmesini isteyemez. 


DAVA : Taraflar arasındaki, imar uygulaması sonucu davacı tarafından yol olarak terk edilen taşınmaz malın yeniden davacının taşınmazına eklenmesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; kamulaştırma bedelinin artırılmasına dair verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp, düşünüldü:


KARAR : Dava, imar uygulaması sırasında davacı tarafından yol olarak terk edilen bir kısım taşınmaz malın yeni imar planı ile eski yolun daraltılması sebebi ile yeniden davacının taşınmaz malına eklenmesi istemine ilişkindir.


Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Önceki imar planı ile davacının taşınmaz malından bir kısmı kendi rızası ile bedelsiz olarak yola terk edilmiştir. Yola terk yapılırken herhangi bir şart ileri sürülmemiştir. İmar planında yapılan değişiklikle yolun daraltılması yol dışında kalan bölümün davacıya geri verilmesini gerektirmez.


Davanın bu nedenle reddi yerine kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.


SONUÇ : Davalı İdare vekilinin temyiz itirazı yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenle HUMK.nun 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ) ve peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine,13.9.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com