Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bekara ev yok - deyim

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketi kapsamındaki Ayrımcılık Komisyonu'na göre "Medeni hal" ve "Sosyal statü" ayrımcılık sayıldığı için kimse "bekara ve öğrenciye ev kiralamam" diyemeyecek...Bekara ev yok - deyimBekara ev yok demenin cezası ne olacak?


Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketi kapsamında ilk yapılacak düzenlemenin Ayrımcılık Komisyonu olması bekleniyor. Hazırlanan tasarı önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığına sunulacak ve hızla yasalaştırılacak. Düzenleme yapıldığında "Bekâra, öğrenciye ev kiralamam" demek bile ayrımcılık olarak kabul edilecek ve tazminat dahil bazı yaptırımları olacak. 


Sabah Gazetesi’nin 08 Ekim 2013 tarihli haberine göre Kurban Bayramı'ndan soma paket kapsamında yer alan bazı yasal düzenlemeler Bakanlar Kurulu'nda görüşülüp TBMM'ye sevk edilecek. Ayrımcılık Komisyonu ile ilgili Meclis'e gönderilecek düzenlemede ayrımcılığın kapsamı "cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, etnik köken, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, sağlık durumu, özürlülük, yaş ve benzeri temellere dayanan uygulama ve işlemler" olarak çiziliyor. 


Yasa ile ayrımcılık yapılamayacak alanlar da tek tek sıralanacak. Bunlar Eğitim-öğretim, yargı, kolluk, sağlık, ulaşım, iletişim, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardım, spor, konaklama, kültür, turizm ve benzeri hizmetleri sunan kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve vatandaşlar olacak. Hiç kimsenin cinsiyeti, ırkı, düşüncesi, etnik kökeni, sosyal statüsü nedeniyle hizmetlerden yararlanması engellenemeyecek. "Medeni hal" ayrımcılık sayıldığı için kimse "bekara ev kiralamam" diyemeyecek. Sosyal statü de ayrımcılık sayılacağı için öğrencilere ev verilmemesi gibi bir durum olamayacak. Cinsiyet ayrımcılığı yasağı nedeniyle işe girişe, terfi ve yükselmeye kadar kadm-erkek ayrımcılığı yapılamayacak. İstisnalar neler olacak?


Sadece kadın ya da erkeklerin istihdamını zorunlu kılan işler, bir dine ait kurumda sadece o dinden insanların istihdam edilmesi gibi durumlar ise yasa kapsamı dışında tutulacak. 


Ayrımcılık ile ilgili iddialara ise yasa kapsamında kurulacak komisyon bakacak. Komisyon, baş denetçilik benzeri daha özerk bir yapıya sahip olacak. Bu nedenle kurula çeşitli kaynaklardan üye seçimi sağlanacak. 


Yapılan çalışma kapsamında üyelerin bir bölümünü Bakanlar Kurulu, bir bölümünü cumhurbaşkanlığı, bir bölümünü ise ayrımcılık alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin belirlemesi düşünülüyor. 


Kendisine ayrımcılık yapıldığını düşünen herkes Komisyon'a başvurabilecek. Komisyonun kabul ettiği başvurular için görevlendireceği uzman iki tarafıda dinleyip rapor hazırlayacak. Komisyon suçlu bulunan tarafa uyarı veya tazminat cezası verebilecek. “Bekara ve dula ev yoksa ceza var”  diyen kanun taslağı ne zaman gündeme gelmişti?


Akşam  Gazetesi’nin 13 Aralık 2010 tarihli ve Soner Arıkanoğlu imzalı haberine göre; Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanunu'na ilişkin taslak 2010 yılında hazırlandı... Artık, 'bekara, dula, öğrenciye' ev vermeyen, 'ayrımcılık suçu' gereği 15 bin liraya kadar ceza ödeyecek... Taslakta 'ilkler' var...Taslakta “bekara ev yok”  demeye ne kadar ceza öngörüldü?


İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanunu Taslağı'na göre; suçu işleyen gerçek kişi, şahıs şirketleri ve diğer tüzel kişiliği olan kurumlara bin ila beş bin lira para cezası kesilebilecek. Sermaye şirketleri için ceza iki bin 500 ila 15 bin arasında değişecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına kesilen cezalar, suçta kasıt ve ihmali olan kamu görevlisine rücu edilecek.