Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bina girişleri nasıl olmalı?

Yeni inşa edilecek binalarda bina girişlerinin nasıl olması gerektiği Yeni İmar Yönetmeliği kapsamında açıklanıyor. Peki, bina girişleri nasıl olmalı?


Yeni inşa edilecek binalarda bina girişlerinin nasıl olması gerektiği Yeni İmar Yönetmeliği kapsamında açıklanıyor. 


Peki, Ekim 2017 tarihi itibari ile yürürlükte olacak Yeni İmar Yönetmeliğine göre bina girişleri nasıl olmalı?


Bina girişleri ve rampaları

(1) Bina giriş koridoru genişliği, ana merpene ve asansöre ulaşıncaya kadar dış kapı genişliğinden az olmamak koşuluyla umumi binalarda en az 2.20 metre, diğer binalarda ise en az 1.50 metredir.


(2)  Ön bahçe mesafesi 10.00 metre ve daha fazla olan parsellerde bordür üst seviyesinden en fazla 2.00 metre inilmek veya çıkılmak suretiyle ön bahçeden bina girişi yapılabilir.

(3)   Yoldan yüz almayan cephelerden, köprü veya giriş şeridi aksı hizasındaki bordür seviyesinden en fazla 2.00 metre inilmek veya çıkılmak suretiyle giriş yapılabilir.


(4)   Yoldan doğrudan giriş alan binalarda, girişin hizasındaki bordür taşı üst seviyesinin altında giriş yapılamaz.


(5)  Tabi zeminden kotlandırılan parseller birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralardaki şartlara tabii değildir. Girişin, tabi zemine uyumlu olarak düzenlenen merpen ve rampalarla sağlanması gerekir.


(6)   Bölge kat nizamını bozacak şekilde tesviye yapılamaz.


(7)   Konut binalarının zemin katlarının dükkân veya mağaza olarak düzenlenmesi halinde dükkân ve mağaza girişlerinin sadece yol cephesinden yapılması gerekir.


(8)   Döşeme kaplamalarında kaymayı önleyen, tekerlekli sandalye ve koltuk değneği hareketlerini güçleştirmeyen, standardına uygun malzeme kullanılması zorunludur.


(9)  Binalarda ve girişlerinde engellilerin erişimine yönelik TS 9111 Standardına uyulması zorunludur.


(10)  Rampaların kenar korumaları, genişlikleri, sahanlıkları, korkuluk ile küpeşte ve kaplama malzemeleri engellilerin de dolaşımına olanak sağlayacak şekilde TS 9111 standardına uygun yapılmak zorundadır.


(11)   Bina girişlerinde engellilere yönelik ön bahçede parsel sınırına kadar giriş rampası veya merpene bitişik dar kenarı en az 0.90 metre ve alanı en az 1.20 m² engelli asansörü yeri ya da mekanik kaldırma iletme platformu yapılır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle engellilerin kullanımı için farklı uygulama yapılabilir.


(12) Bina girişinde ve bina içinde bulunan rampaların eğimleri aşağıdaki değerlere uygun olmak zorundadır:


Bina girişleri nasıl olmalı?


(13)   Rampalarda ve ara sahanlıklarda kesintisiz olarak 0.90 metre yükseklikte 1. düzey ve 0.70 metre yükseklikte 2. düzey, elle tutulduğunda kolay kavranabilecek şekilde 32-45 mm çapında küpeşte bulunmak zorundadır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com