Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bodrum katlar iptal edildi mi 2017?

3 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ekim 2017 tarihi itibari ile geçerli olacak yeni imar yönetmeliği kapsamında bodrum katların iptali ile ilgili hükümler bulunuyor.


3 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ekim 2017 tarihi itibari ile geçerli olacak yeni imar yönetmeliği kapsamında bodrum katların iptali ile ilgili hükümler bulunuyor. Bu hükümlere göre bodrum katlarda dairenin yapılması yasaklanıyor.


Yönetmelik gereğince katı yakıt kullanan sobalı binaların bodrum veya zemin katlarında veya teknik olarak bodrum kat tesis edilememesi durumunda yüksekliği 2.20 metreyi geçmemek üzere bahçelerinde; ortak alan niteliğini haiz olmak ve eklenti ihdas etmemek kaydıyla her bağımsız bölüm için en az 5 metrekare, en fazla 10 metrekare odunluk, kömürlük veya depolama yeri ayrılması zorunlu olacak.


Bodrum kapısı tamamen tretuvar üzerinde kalan fazla meyilli yollar dışında yapılacak ön bahçesiz binalarda, yol cephesinde bodrum girişi yapılamayacak.


Toprağa dayalı bodrum katlarda bulunan konutlarda oturma odası ve bir yatak odasının; taban döşemesinin üst seviyesinin tabii veya tesviye edilmiş zemine gömülü olmaması, doğal aydınlatma ve havalandırmasının pencere açılmak suretiyle sağlanması, sel, taşkın ve su baskınlarına karşı tedbirlerin alınmış olması zorunlu olacak. 


Bu bağımsız bölümlerin kısmen veya tamamen tabii ve tesviye edilmiş zemin altında kalan duvarlarında pencere açılamayacak.


Ticari alanlarda yapılan binaların ticari amaçla kullanılan bodrum katlarında döşemenin zemine gömülü olmama şartı aranmayacak. Bu tür binalarda suni havalandırmanın sağlanması ile engellilerin dolaşımına olanak sağlayan erişilebilirlik standartlarına uygun rampa, yürüyen bant ve bunlar gibi önlemler alınacak.


Konut alanında kalmakla birlikte, ilgili idare meclisince yol boyu ticaret kararı alman yol güzergâhlarında zemin katta, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak ticaret yapılabilecek. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilecek. Bu piyesler binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamayacak. 


Ancak, köşe başı veya köşe başından başka iki yola cephesi olan parsellerde yapılacak binaların yola cephesi bulunan bodrum katlarına ticari kullanımlı bağımsız bölüm yapılabilecek. Bu bölümlerin üst ve alt kattaki mekânlarla içten bağlantısı sağlanabilecek. Ticari kullanımların altında konut yapılamayacak.


Toprağa dayalı tüm bodrum katlarda, dış etkilere karşı ısı ve.su yalıtımı yapılması zorunlu olacak.


Bina etrafında mütemadi kuranglez tesis edilemeyecek. Kuranglezlerden giriş çıkış yapılamayacak. Ancak, yol cephesinde bulunmayan kuranglezlerinden kaçış amacıyla çıkış tertiplenebilecek. Kuranglezlerde sel, taşkın ve su baskınlarına karşı tedbirlerin alınmış olması zorunlu olacak.


Arazi eğiminden faydalanmak amacıyla veya mimari nedenlerle, binalar bloğunun, bir binanın veya bağımsız bir dairenin; belirlenen bina yüksekliğini aşmamak, belirli piyesler için tespit olunan asgari kat yüksekliklerine veya bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine aykırı olmamak şartı ile çeşitli katlarda ve/veya farklı taban ve/veya tavan seviyelerinde düzenlenmesi mümkündür. Ayrıca, zemin katların binanın kot aldığı yol cephesi üzerinde bulunmayan piyesleri ile yol cephesinde yer alan piyeslerinin yol cephesinde kalmayan ve piyes derinliğinin yarısını aşmayan bir kısım alanları, zemin kat kotundan farklı kotta düzenlenebilecek.


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com